Click pe imagine

vineri, 28 iulie 2017

Discoteca „creștină” vs. adevărata închinare

Sursa


Câteva principii pe care se fundamentează închinarea biblică:


„Există închinarea orientată spre plăcerile personale, care plasează pe primul loc buna-dispoziție a închinătorului, și nu voia lui Dumnezeu. Există închinarea cu conotații lumești care împrumută muzica de divertisment a lumii contemporane împreună cu ritmurile, instrumentele,  acțiunile și prezentarea ei de tip spectacol, fără să țină cont de avertismentele pe care le dă Biblia împotriva iubirii față de lume.”[1] 1. Lui Dumnezeu ne închinăm în termenii propuși de El. Închinarea noastră este primită de Tatăl doar dacă ajungem la El prin Domnul Isus după ce am fost curățați în sângele Domnului de păcatele noastre. Hristos Domnul a venit ca să ne mântuiască de păcatele noastre – Matei 1:21 - și astfel să avem intrare liberă la Tatăl. Dacă înțelegem că acesta este primul și cel mai important principiu  al închinării în fiecare clipă, și mai ales când ne vom închina înaintea lui Dumnezeu,  noi o vom face cu dorința sinceră de a ne sfinți, de a da afară păcatul din viețile noastre căci acesta este scopul pentru care a venit Hristos, nu de a merge înaintea Domnului ca să-L ispitim păcătuind înaintea Lui, antrenând firea pe o muzică al cărei scop este să aprindă hormonii. Unii, dansatori, discotecari, nu țin cont de faptul că Hristos a venit să ne elibereze de păcat și în fața Celui Sfânt, Sfânt, Sfânt se manifestă în firea pământească, își hrănesc firea pământească, trăiesc în firea la maximum. „Nu putem să aducem cu noi în biserică muzica, îmbrăcămintea și limbajul lumesc preferat și să așteptăm binecuvântarea!”[2] Prin acest filtru trebuie să trecem orice muzică căci dacă nu ne apropie de Dumnezeu automat ne pune în poziția de a stopa lucrarea lui Dumnezeu din noi, sfințirea! 1. Închinarea trebuie să fie de la Duhul Sfânt și ancorată în Adevărul Bibliei. Nu se poate una fără cealaltă. Adevărata închinare își are originea în Duhul Domnului. Muzica rock își are originea în practicile demonice, în vrăjitorii, este arhicunoscut acest fapt.  Structura muzicii rock este una destinată antrenării, hrănirii firii pământești. Cuvintele sunt aproape nule, în muzica rock, ceea ce contează, este ritmul care este alcătuit pentru a dezvolta eul, firea, poftele carnale. O închinare care nu își are originea în Duhul Domnului și în perimetrul adevărului biblic cu privire la închinare nu este acceptată de Dumnezeu, Cel care trebuie să genereze închinarea, Cel care a trasat granițele închinării și Cel căruia Îi este adresată închinarea. „Premisele noastre fundamentale  erau că muzica este amorală, că Dumnezeu acceptă toate stilurile de muzică și că nimeni n-ar trebui să judece preferințele și gusturile altuia. ... când am văzut ce spune Biblia despre adevărata închinare și ce înseamnă cu adevărat a fi în prezența lui Dumnezeu, mi s-a făcut silă de modul în care generația mea folosește cu atâta istețime muzica profană și vulgară însoțită de o îmbrăcăminte vulgară.”[3] Unii la închinare se duc se își arate formele, părțile trupului, să iasă în evidență, toate acestea pe fondul unei muzici care hrănește păcatul și alungă dorința de separare de păcat! 1. Oamenii care s-au închinat Domnului Isus sunt modelele principale pentru o închinare după voia lui Dumnezeu: Iair, Bartimeu, Ioan în insula Patmos I s-au adresat cu reverență, cu teamă, cu respect, s-au plecat înaintea Lui. Nu se poate la închinare oricum. Nu tot ce-și spune închinare este închinare.

 1. Termenii biblici pentru închinare descriu aruncarea la pământ înaintea lui Dumnezeu cu o atitudine de profund respect: slujitorul lui Avraam s-a aplecat și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului; evreii s-au aruncat cu fața la pământ – Exod 4:31; Moise s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat – Exod 34:8; Ghedeon s-a aruncat la pământ și s-a închinat – Jud 7:15; poporul pe vremea lui Ezra s-a plecat și s-a închinat înaintea Domnului cu fața la pământ – Neemia 8:6. Mai sunt și alte pasaje care descriu clar închinarea ca o proșternere înaintea lui Dumnezeu.

„Sensul cuvântului închinare a fost schimbat de contemporani pentru a corespunde filosofiei muzicii creștine contemporane – rock .... El nu se referă la practica biblică de prosternare în reverență și umilință înaintea Dumnezeului Celui Sfânt. Înțelegerea cuvântului a fost extinsă dincolo de sensul de bază pentru a include toate formele utilizate în închinare: orice stil muzical cântat de orice muzician, dansul, drama și arta.”[4]

  1. termenul din ebraică pentru închinare este „shachah – a se prăbuși, a se prosterna (mai ales ca respect acordat regalității sau lui Dumnezeu); a se apleca; a se înclina; a cădea lat la pământ, a implora cu smerenie.”[5]
  2. Termenul din greacă este proskuneo – care transmite și ideea de „a se gudura sau a se ploconi, a se prosterna cu respect”[6]David nu a dansat. David s-a manifestat într-un fel care a fost numit jucat, mai exact, privind modul în care Mical l-a disprețuit, era o manifestare necontrolată, nicidecum mișcări de scenă, dar acel mod de manifestare includea teama de Dumnezeu, teamă pe care David o trăia fiindă ruperea lui Uza era vie în mintea lui. 1. Închinarea după voia lui Dumnezeu trebuie căutată la oamenii lui Dumnezeu, certificați de Dumnezeu, de pe paginile Bibliei care s-au închinat și unde vedem explicit modul lor de închinare.
  1. David – Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. – fragment din Ps 51.
  2. Isaia care a văzut cum înaintea lui Dumnezeu îngerii aveau o stare de reverență, cap. 6. Erau conștienți de cine este Domnul și-L lăudau pentru ceea ce este El: SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT!
  3. Ioan a căzut la picioarele Domnului când l-a văzut în gloria Lui – Apocalipsa 1.

Prin credință noi trebuie să-L vedem pe Dumnezeu cum L-au văzut marii oameni ai Lui și să ne raportăm la El cum s-au raportat ei. Față de Dumnezeu trebuie să avem teamă, Petru a spus să ne temem de Dumnezeu – 1 Petru 2:17 – termenul grec este „phobos – înseamnă a se înfricoșa, a fi alarmat, a se teme peste măsură”. [7] 1. Să aplicăm ceea ce ni se spune direct cu privire la închinare:
  1. Rugăciunea Tatăl Nostru – Să fie pe pământ ca în cer. Muzica inspirată de Duhul, reverență, toată gloria dată Domnului.
  2. Evrei 12: 28-29 – Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este și un foc mistuitor”. Trebuie să avem o teamă reală de Cel Preaînalt, Atotputernic, Creatorul nostru!
  3. Când ne rugăm în picioare, și nu doar atunci, trebuie să iertăm.
  4. Ucenicii s-au rugat tare, Ana în șoaptă. Ceea ce contează nu este tonalitatea vocii ci să conștientizăm că ne apropiem de Dumnezeul Cel viu și adevărat cu reverență și convinși că El răsplătește!(Va urma)
[1]Peter Masters, Închinarea, Editura Făclia, Oradea, 2010,  p. 10.
[2] Dan Lucarini, De ce am părăsit mișcarea muzicii creștine contemporane, Făclia, Oradea, 2009,, p. 45.
[3] Ibidem, p. 37.
[4] Ibidem, p. 58. 
[5] Ibidem,, p. 60.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem,  p. 65.

joi, 27 iulie 2017

Vedeta Tony Berbece şi pledoaria lui pentru destrăbălare pe care o numeşte bucurie

Sursa captura


Tony Berbece dacă tăcea era mai bine pentru el. Nu a tăcut ci a ales să-i condamne pe "legalişti" punându-se pe o poziție anti-biblică!

Gândirea lui Tony Berbece este profund coruptă. El spune:

"Apreciez tinerii care au ales să se bucure în Domnul cu entuziasm cântând din toți plămânii despre o sărbătoare (petrecere) dată în cinstea Domnului (într-o tabăra), decât pe cei care în Biserici sunt „legaliști”, iar cluburile sunt martore la chefurile lor."

Tony Berbece apereciază discoteca dar nu justifică cu argumente din Biblie "sfânta" destrăbălare ci cu viața mizerabilă a unor farisei. Tony, păcatul unora nu te justifică să trăieşti în păcat. Altfel spus, dacă sunt unii care sparg maşini putem să ne bucurăm şi noi furând din buzunare ca nu e chiar atât de grav....

Toți cei care îşi fundamentează argumentația pe "legalismul" unora ca să îşi amorțească conştiința şi să poată dansa, dezmăța, au o mare problemă! Nu eroarea unora este etalonul, dreptarul nostru, ci Biblia! Adică am voie să fac cutare lucru, care evident e greşit, zic mulți, fiindcă alții uite ce fac! Dumnezeu să aibă milă! Noi să facem doar ce zice Dumnezeu în Biblie!  

Tony Berbece zice că noi trebuie să înțelegem că lumea se schimbă! Ideea lui este că trebuie să ne dăm şi noi după lume.  Da, lumea e cu rock-ul, petrecerile, alcoolul, drogurile. Vedem că lumea se schimbă, Tony, dar în rău! Lumea devine tot mai demonică! Nu cei care spun adevărul despre tine şi lume sunt răi, Tony. Răi sunt cei care bagă lumea în inimile copiilor Domnului! Vai de tine şi de cei care trag păcatul cu funiile şi-i fac şi pe alții să păcătuiască! Noi ne separăm mai tare de discotecă şi de toți care fac din har destrăbălare, ca să fim pe placul Harului!

Dar ca să ințelegeți mai bine de ce are această poziție trebuie să vedeți cine este Tony Berbece?

1. Un tânăr care se auto-finanțează de la tinerii care adoră o muzică de tip discotecă dar mult mai toxică fiindcă firea se manifestă pe o muzică care are în ea Numele Domnului. 

E normal pt el să predice împotriva "legaliştilor" căci astfel îi ține aproape pe cei care adoră dansul, bâțâielile, dezmățul şi de care este dependent financiar. Dacă nu i-ar ține aproape, în acest mod, ar trebui să muncească ca noi, şi asta nu e chiar atât de confortabil. Mai bine îi demonizează pe legalişti ca să aibă el adepți că altfel ar pleca cei care dau banii acolo unde chiar e Domnul în adevăr!

2. Un tânăr plin de mândrie care oficiază acte de cult după ce şi-a luat autoritate de la bec. Privind parcursul lui Tony Berbece care nu a ales să crească în Biserica Domnului ci s-a pus şef peste un grup doar să fie imediat mare lider religios, înțeleg, privind la dorința şi acțiunile sale, că este plin de sine şi îşi caută slava. Un astfel de om plin de el, de sine, nu vorbeşte din partea lui Dumnezeu ci din firea pämântească. Iar firea apără discoteca!

Cine  vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. - Ioan 7:18 

3. Tony este un tânăr care a fost chemat şi plătit pentru asemena servicii de tip discotecă! E normal să le apere dacă le practică şi-i aduc bani. Cu ceva ani în urmă Tony a fost chemat la o nuntă, pe tarif, unde fiind şi nepocăiți a început să le cânte ca ei să danseze. Unul care cântă pt câştig, unul pentru care nu contează ce cântă căci o face după principiul "cine plăteşte comandă", unul care se conduce după principiul "banii să iasă", modalitatea necontând, nu are nici autoritate şi nici putere morală să se pronunțe cu privire la lucrarea SFÂNTĂ A DOMNULUI ISUS. Ei, aceşti oameni după tiparul lui Tony, vor să fie ei văzuți, nu Domnul, căci dacă sunt în relief sunt şi chemați iar dacă sunt chemați iese banul! 

Dragă Tony, te rog să te apropii de Biblie şi în lumina ei să-L slujeşti pe Dumnezeu!


"Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat și ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiască." -Tit 2:11‭-‬15

Vezi, dragă Tony, că poate te superi şi pe har că este cam legalist!

Sfinții care sunt în țară, cei care se separă de duhul lumii ca să se lipească de Dumnezeu, sunt bucuria mea!

miercuri, 26 iulie 2017

Măsura tuturor lucrurilor este omul

Sursa foto


Grecul Gorgias, cu câteva mii de ani în urmă, a spus că omul este măsura tuturor lucrurilor.

Aceasta ideologie care călăuzeşte Europa şi lumea la dezastru astăzi a pătruns în Casa Domnului. 

Fiindcă omul este pus la rang de absolut, de zeu care dă măsura tuturor lucrurilor, el nu Dumnezeu, azi în lume păcatul a ajuns normalitate fiindcă "fac ce-mi place"!

Azi e normal ca mama să-şi ucidă copilul din ea. E anormal cel care condamnă această crimă! Azi  e normală curvia, câți mai ştiu că relațiile sexuale sunt doar cu soțul sau soția după căsătorie? Azi, fiindcă omul este dreptarul, avem homosexualitate în văzul lumii, schimbare de sex şi mai avem şi discotecă "sfântă", bărbați acoperiți care cântă, se roagă, topăie ca cei de la concertele rock, femei îmbrăcate lasciv, ne-acoperite la închinare, pline de podoabe, vopsite care mai de care .... De ce? Fiindcă omul, nu Dumnezeu, dă azi măsura! Rock creştin, nu-i bai că e de la Satana, dacă omului îi place, e ok, nu ai voie să judeci, omul e măsura! 

Un termen din Biblie care este folosit pt închinare descrie şi momentul în care un cățel vrea să intre în atenția stăpânului Său şi cu umilință se tot lipeşte de piciorul lui.  

Firii pământeşti nu-i place aşa ceva. Cum ea să fie asemănată cu un cățel care vrea să intre în grația Stăpânului umilindu-se? Nu, firea care dă tonul, ea nu cade ca Ioan înaintea Domnului, ci face din Numele Domnlui preşul pe care se bâțâie, calcă în picioare modestia, supunerea față de Cuvânt, şi la umbra culturii care e făcuta de omul-măsură a tuturor lucrurilor, se simte bine şi nu ai voie să o judeci!

Europa, lumea, a adoptat şi a făcut lege din "omul măsura tuturor" care trebuie să se simtă el bine şi cu muzică satanică, şi cu cruci, şi cu dans ...

Asta e lumea!  Hristos a spus să-L urmăm după ce ne-am lepădat de sinele nostru! Nu noi suntem măsura ci Dumnezeu şi voia Lui revelată în Cuvânt, asta dacă vrem mântuirea!

Încă sunt şocat de repeziciunea cu care firea a preluat controlul şi face legea în multe locuri!

marți, 25 iulie 2017

Cel mai aspru sunt judecat de către cei care spun: "NU JUDECA!"

Sursa foto

Mă doare de ceea ce s-a întâmplat la Bulz! Mă doare când orice copil al Domnului suferă şi are nevoie de ajutor şi tocmai pentru că îmi pasă scriu. Dacă aş fi indiferent aş trece nepăsător pe lângă. 

Consider că nu este sufucient să simțim cu cei în nevoie, nu este suficient să ne rugăm pt ei, trebuie să vedem că azi o mare parte din  închinare este:
- făcută de instrument, omul, inima este supusă instrumentului;
- nu inima dă tonul ci ritmul este cel care controlează, ritm dat de instrument după modelul rock;
- ritmul antrezează trupul şi hormonii; 
..... iar acestea conduc din rău în mai rău.

Ştiu că acum mulți se întărâtă şi ei care spun: "nu judeca", mă judecă dar vreau să vă spun că azi s-a ajuns planificat la acest tip de închinare, tip de închinare care alimentează firea.

Să nu credeți că nu sunt adeptul rugaciunilor, al cântärilor, al părtăşiei dinamice. Nu îmi place părtăşia stinsă, sufocată, cântarea superficială nu o suport. Biserica Domnului a suferit enorm din cauza celor care au stins Duhul. Dar  oamenii care au fost cu Dumnezeu, cei de acum 300 de ani şi cei de acum 40, oameni plini de Duhul, au avut părtăşii dinamice, cu bucurie şi lacrimi iar Duhul nu i-a călăuzit în ceea ce este astăzi, deloc. Şi era acelaşi Duh care uneori prin prezența Lui îi cerceta şi pe cei care treceau pe stradă şi  îi aducea la picioarele Domnului.

Ce vreau eu să spun este cä acest tip de închinare în care instrumentul face muzica, în care instrumentul îl "cântă" pe om,  nu inima omului plin de Duhul laudă măreția Domnului, în care glasul e sufocat de ritm şi de gălägie aproape la fel de bine ca la concertele rock, acest tip de "închinare" îşi are originea în Occidentul care se goleşte de Hristos în fiecare zi de 50 de ani încoace la umbra rock-ului, care e de inspirație demonică.

Cultura Occidentului, cea recentă, este controlată şi dirijată spre a crea mentalitatea omului axat pe senzații, hormoni, hedonism, pe un "creştinism" carnal în care dragostea celor mai mulți se răceşte şi care atacä cu arma "nu judeca". Această cultură occidentală contemporană este planificată pentru a controla masele în mod planificat prin ritm, hormoni şi spiritul de turmă pentru a ne separa de Hristos şi de voia Lui.

Acest tip de cultura din Occident este în contradicție cu lucrarea Duhului în om! Nu neg sinceritatea unora şi chiar faptul ca Dumnezeu chiar cercetează inimi sincere dar dacă o face o face ca să ne lumineze să alungăm focul străin din inimile şi casele noastre de rugäciune, o face ca să  lepädăm tot ce este de inspirație străină Duhului Sfânt.

Cei care spun că muzica ține de cultură implicit pun deasupra Bibliei cultura care pe zi ce trece se degradează. Cultura este creația omului. Niciodată ceea ce face omul nu trebuie pus peste ceea ce a facut Domnul, şi ce a poruncit! Hristos a venit sa schimbe toata lumea nu doar o cultura!

Daca nu m-ar durea pentru Biserica Domnului as tăcea! Mă doare şi de aceea scriu că trebuie să fim cea mai dinamică Biserică, plină de Duhul, dar fără focul nociv al lumii!

Fie ca FURTUNA DE LA BULZ, acest PROFESOR PLIN DE MILĂ, să fie LUAT ÎN SERIOS de toți cei care au făcut din ÎNCHINARE destrăbălare, dezmăț, discotecă, goliciune!Privind aceste imagini de la acea tabără, dar din 2013, dacă şi în aceste zile discoteca, destrăbälarea, dezmățul s-au repetat, pot spune că Dumnezeu chiar a avut milă lovind acea tabără doar cu atât. 

Nu eşti om? Poate că mulți se întreabă. Ba da! Fiindcă am dragoste şi vreau să nu se mai repete aceste tragedii de aceea spun adevărul. 

Fiii lui Aaron au murit arşi pentru că au adus foc străin înaintea Domnului. Galileenii ucişi de Pilat au pierit, din cauza păcatelor lor în chinuri teribile chiar în timp ce jertfeau. Nu orice închinarea este închinare care ne scapă de mânia lui Dumnezeu! Unele tipuri de închinare, pardon, destrăbälare, aduc mânia lui Dumnezeu!

 Privind la modul drept în care Dumnezeu acționează şi cântărind cu modul în care El a coordonat acest eveniment din Bihor pot să spun cu toată inima ca Dumnezeu a avut mare îndurare față de cei cu discoteca "sfântă". 

Mă rog Domnului ca toți să-L luăm în serios şi închinarea să fie închinare, nu dezmăț. Să stăm înaintea Lui cu podoabe sfinte, teamă, dorința de a-L glorifica, de a asculta de Cuvântul Lui, cu fapte neprihănite. Mă rog Domnului să-i elibereze pe toți cei care fac din Numele Domnului sursa lor de destrăbălare, care în contextul unei aşa zise închinări se aprind de pofte şi hormoni ca apoi la umbra nopți să comită păcate mari. 

Această FURTUNĂ a fost un profesor blând! Plin de milă! Fie ca să vedem mila lui Dumnezeu care încă odată ne îndeamna la închinare biblică, la pocăință, la separatea de lume!


Fie ca aberațiile de mai sus, şi toate cele asemenea lor, să dispară din mintea, inima şi din casele de rugăciune!

Dar dacă mergem pe asemănarea cu perdeaua din Templu, spun cu toată certitudinea că acest tip de "închinare", care este una din cele  mai perfide forme de destrăbălare, trebuie înlăturat căci închinarea înaintea Tatălui nu se face în acest mod.

Să învățăm din pățaniile altora ca să nu pățim noi mai rău!

Sursa foto

sâmbătă, 22 iulie 2017

Cine vorbeşte de la sine, caută slava lui însuşi; - Ioan 7:18Priviți vedetele, mai ales pe cele la care vin indienii, cum se slăvesc singure în discursurile de manipulare pe care le rostesc, căci acele vorbiri nu-s predici. 

Vedetele spun că predică de la Dumnezeu, sub inspirația Duhului Sfânt dar dacă ar fi aşa l-ar slăvi pe Dumnezeu şi pe Hristos l-ar predica. Fiindca vorbesc din sinele lor caută să se slăvească pe ei, au creat un sistem de propagandă online, şi nu doar, se predică pe ei, suferă de narcisism, pun poze, cu ei în exces, dar nici acelea aşa cum sunt ci doar pe cele făcute după ce au fost la "vopsitorie". 

"Cine vorbeşte dela sine, caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celuice l-a trimis, acela este adevărat, şi în el nu este strâmbătate." - Ioan 7:18

Domnul Domnilor, Cel care merită alături de Tatăl şi Duhul Sfânt toată slava, a spus că cei care se slăvesc pe ei nu vorbesc de la Dumnezeu. Ei se folosesc de Numele Domnului dar pentru a se sfăvi pe ei, atât! Implicit, fiindcă vorbesc din firea pământească, care este o sursă a mizeriilor, mândria lor este strâmbătate şi nu adevăr. 

Vorbind din sine, din firea pământească, ei ucid, pierd sufletele care iau de bine ceea ce ei spun. 

Frate care slujeşti, azi este timpul unei analize, poți să te verifici, dacă te slăveşti pe tine nu predici din Duhul Domnului şi oamenii vor rămâne tot fireşti, ba mai mult, se vor afunda tot mai mult în păcate. Verifică-te! Nu fii vedetă că atunci eşti sluga sinelui, a păcatului! Slăveşte-L pe Cel care merită toată gloria, pe Dumnezeu!

Frate care asculți, dacă vrei să fi şi să rămâi al Domnului, nu te duce şi nu asculta un "predicator" care se slăveşte pe sine cäci el predică din firea păcatului iar tu mori, spiritual vorbind, şi-ți pierzi mântuirea!

Îmi povestea un frate că o perioadă a mers la o biserică din Bucureşti unde era unul care a fost avocat şi care şi-a făcut cultul personalității, el era mare nu Hristos. Şi-a dat seama cine este vorbărețul şi a vrut să plece dar soția lui, fiindcă aveau acolo prieteni, era legată de acel loc. Ca să plece în armonie cu soția lui s-a rugat Domnului. Într-o noapte soția lui a visat cum la amvonul bisericii era unul înalt cu o glugă neagră pe cap, în negru, iar înaintea lui erau încolonați oameni şi-i sărutau mâinile.  Aşa a fost convinsă de Dumnezeu soția fratelui şi au plecat. 

Oameni buni este vremea ca să ne apropiem de Dumnezeu, să ne debarasăm de vedete şi de vedetisme.  Domnul Isus să fie Singurul mare, înălțat şi glorificat între noi iar atunci o să fie mari, mari binecuvântäri!

Dumnezeu a făcut Biserica şi în cadrul  ei a aşezat slujitori ca să primim creşterea şi să ajungem la desăvârşire:

"Și El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evangheliști , pe alţii păstori și învăţători  pentru desăvârșirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei și a cunoștinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare , la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii , plutind încoace și încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos."Efeseni 4:11‭-‬15

Nu toți cei care slujesc contribuie la desăvârşirea sfinților!

Fugiți de slujitorii plini de sine care vorbesc, slujesc din firea pământească! Care sunt aceştia? Cei care se predică, inventează minciuni doar ca să aibă faimă, se promoveaza pe ei, evident pentru nume şi bani, ai tăi!

P. S. Dacă ar veni indienii după se flutură nu s-ar mai stresa pentru imagine atât de tare. Dar nu vine nici unul şi atunci face o maşinärie de "vânzare" a sinelui care ajunge uşor la câteva zeci de mii de persoane ca toți naivii să verse banul! 

Cam în aceeaşi categorie, a celor care umblă după slava lor, intră şi cei care fură personalitatea unor oameni cu har, predică imitându-le tonul, le fură mimica, gestica etc. crezând că astfel au şi ei har. Oameni fără coloană!

Păziți-vă de lupi! Lupii există câtă vreme există oi bune de mâncat!

Citeşte şi:

Cinci metode de MANIPULARE pe care UNII MINCINOŞI le folosesc când au impresia că PREDICĂ

miercuri, 5 iulie 2017

LICEUL PENTICOSTAL "LOGOS" DIN BISTRIȚA E NUMĂRUL 1! ALELUIA!Topul liceelor din Bistrița-Năsăud după rata de promovare la Bac. Media județeană, 75,35%


Din totalul de 2.045 elevi înscriși la examenul de Bacalaureat în județul Bistrița-Năsăud, s-au prezentat 1.947, reprezentând un procent de 95,20%.
Cea mai mare pondere a mediilor s-a înregistrat în tranșa 8-8,99 – 479 elevi. Urmează apoi tranșele 9-9,99 – 386 elevi, 7-7,99 – 346 elevi și 6-6,99 – 253 elevi. Niciun elev nu a obținut media 10, cea mai mare medie fiind 9,96, trecută în dreptul a trei absolvente, după cum puteți vedea AICI.
Media județeană de promovabilitate înainte de contestații este 75,35%, peste media națională de 71,4%. Anul trecut, rata de promovare la Bac în județ a fost de 69,39%.
Clasamentul primelor cinci licee din Bistrița-Năsăud în funcție de procentul de promovabilitate este următorul, potrivit Inspectoratului Școlar Județean:
1. Liceul Creștin Logos Bistrița – 100%
2. Colegiul Național ”Liviu Rebreanu” Bistrița – 98,12%
3. Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud – 96,51%
4. Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Bistrița – 95,69%
5. Liceul ”Radu Petrescu” Prundu Bârgăului – 95,59%
Rezultatele finale, după contestații, vor fi anunțate în 10 iulie.

Sursa:

luni, 3 iulie 2017

Președintele SUA, Donald Trump, discurs fulminant despre Dumnezeu și familie: Noi știm că părinții, nu birocrații, știu cel mai bine cum să-și crească proprii copii și să creeze o societate înfloritoare


Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a participat la ediția 2017 a Mitingului „Sărbătoriți libertatea”,  eveniment ce a avut loc pe 1 iulie, la Washington.
Cu această ocazie, Trump a ținut un discurs răsunător, în care a pus accentul pe libertatea credinței și pe prețuirea pe care societatea americană trebuie s-o aducă veteranilor de război, dar și celor care servesc țara prin serviciul militar.
Trump a reamintit audienței că în declarația de independență a SUA se afirmă că libertatea vine  de la Dumnezeu. De asemenea, acesta a reamintit că administrația sa va respecta și susține libertatea religioasă, dreptul la exprimare liberă al pastorilor și predicatorilor religioși, dar și dreptul părinților de a-și crește, așa cum știu ei mai bine, copiii.
Iată transcrierea discursului, cu parantezele că momentele despre doi veterani ai celui de-al doilea război mondial, dar și partea introductivă, nu au fost traduse:
„De la semnarea Declarației de Independență, acum 241 de ani, America a afirmat că libertatea vine de la Creatorul nostru. Drepturile noastre ne sunt date de către Dumnezeu și nicio forță lumească nu va putea să ne ia aceste drepturi. De-aceea, administrația noastră mută puterea de la Washington acolo unde îi este locul: în mâinile poporului.

De prea mult timp, politicienii au încercat - și cum au încercat, să centralizeze autoritatea în mâinile a câțiva oameni din capitala noastră. Îi văd mereu. Birocrații cred că pot să vă conducă viețile, să treacă peste valorile voastre și să vă spună ce să spuneți, cum să trăiți și unde să vă rugați. Dar noi știm că părinții, nu birocrații, știu cel mai bine cum să-și crească proprii copii și să creeze o societate înfloritoare. Și noi știm că familiile și bisericile, nu guvernele, știu cel mai bine cum să creeze o comunitate puternică și iubitoare. Și peste toate, știm asta: în America, noi nu avem un cult pentru Guvern, ci pentru Dumnezeu.

Libertatea noastră religioasă este consacrată chiar în primul amendament al Constituției noastre. Fondatorii națiunii americane L-au invocat pe Creatorul nostru de patru ori în Declarația de Independență. Benjamin Franklin le amintea colegilor participanți la Convenția constituțională să plece capul în rugăciune.

Eu vă reamintesc că vom începe să spunem „Crăciun fericit” din nou. Pe bancnotele noastre este scris „În Dumnezeu ne încredem”. Când unul dintre marii noștri generali, generalul Patton, dădea de o problemă, se ruga. Când a dat peste o vreme groaznică, în decembrie 1944, Patton i-a cerut unui preot militar să facă o rugăciune pentru îmbunătățirea vremii, pe care apoi a distribuit-o celor 250.000 de soldați din Armata a III-a.

Administrația va apăra și va susține mereu libertatea religioasă. Nu vrem să vedem cum Dumnezeu este eliminat din piața publică, gonit din școli sau împins afară din viața civică. Vrem să vedem rugăciuni înainte de meciurile de fotbal american - dacă asta vor -, vrem ca toți copiii să aibă șansa să cunoască binecuvântările lui Dumnezeu, nu vom lăsa Guvernul să intervină în predici, să atenteze la libera exprimare a pastorilor, a predicatorilor și a oamenilor pe care îi respectăm cel mai mult.

De aceea, cât timp voi fi președinte, nimeni nu vă va putea opri să vă practicați credința sau să predicați ceea ce este în inima voastră.  O amenințare recentă la adresa libertății religioase este terorismul radical islamic. O țară nu este numai geografie. O națiune este suma cetățenilor săi, dar și a visurilor și a aspirațiilor acestora”.

Sursa: