Click pe imagine

sâmbătă, 30 decembrie 2017

Recunoștință pentru darurile MINUNATE ale lui Dumnezeu!


sursa foto


Anul 2017 care aproape că se încheie a fost unul cu totul deosebit! 

În acest an am văzut atât de clar mâna lui Dumnezeu la lucru încât doresc din toată inima să-L slăvesc și să-L glorific pe Domnul Hristos care lucrează și azi cu putere, cu semne și minuni!

1. În primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Cătălina, Levi și Abel. Nu am cuvinte să-i mulțumesc Domnului pentru harul de-a avea o familie cu totul deosebită. Ei sunt binecuvântările perfecte date mie de Domnul Hristos, dar nu-s doar ei. Domnul care ne iubește nespus ne-a dar infinit mai mult, fără merite, sunt părinții, bunicii, mătușa, unchiul, frații mei de corp, cumnații și cumnatele. Familia este cununa, cheia de boltă, a darurilor Domnului pentru noi copiii Lui! Glorificat să fie minunatul nostru Dumnezeu!

2. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că face minuni incontestabile și azi. Cum am văzut anul acesta mâna Domnului la lucru în dreptul Bisericii Elim din Voluntari, cu făgăduințe precise, cu împlinirea lor cu exactitate milimetrică, nu am mai văzut-o până acum. Dumnezeu este GLORIOS! Toată slava să fie a Domnului. Are și Satana oameni pe care-i folosește, trist este că unii sunt printre noi, dar planul Domnului se duce la îndeplinire oricine s-ar opune. Minunat de Domnul Hristos! Slavă Domnului pentru minunile Sale!

3. Îi mulțumesc Domnului pentru Biserica Elim din Voluntari. Nu am cuvinte să-i mulțumesc Domnului pentru Biserica Elim. Lăudat să fie Dumnezeu pentru că până azi în această comunitate perfectibilă am cunoscut măreția harului lui Dumnezeu fiindcă aici la Elim există oameni care sunt izvoare de apă, da, curg din suflete râuri de apă vie, la Elim. Sunt convins că Domnul are încă mult de lucru și minunat! Iubesc Biserica Elim! Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că m-a făcut parte din Biserica Elim!

4. Îi mulțumesc Domnului în mod special pentru prietenul Fane Tîră, fost fotbalist de performanță, acum antrenor, un OM deosebit de cald pe care Dumnezeu l-a folosit, împrenă cu familia dumnealui, pentru Biserica Elim. Minunat lucrează Dumnezeu! Mă rog ca Domnul să răsplătească prietenului Fane Țîră, întregii familii, cum numai Dumnezeu poate! Mă rog Domnului ca să lucreze și să devenim frați în Hristos fiindcă deja suntem ca într-o familie binecuvântată!

5. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei foarte foarte mulți care au simțit cu  lucrarea Domnului din Voluntari și care au dat, din ceea ce au primit ei de la Dumnezeu, pentru nevoile de aici. Domnul să vă asculte în ziua necazului și El să vă toarne înapoi  binecuvântările Sale încât să se vadă lămurit că Domnul îi binecuvintează pe cei care au pe inimă lucrarea Lui! Anticipat mulțumesc Domnului pentru toți cei care vor „investi” în lucrarea Domnului din Voluntari începând cu anul 2018. Anul 2018 este pentru Biserica Elim din Voluntari anul construirii. De la zero, până la finalul anului 2018, vrem să terminăm clădirea care aparține Bisericii Elim. Acum avem undeva la 15% din suma necesară dar privind spre Dumnezeu, spre minunile pe care le-a făcut, știm că de la El vine izbăvirea, și o să vină! Da, doresc anticipat ca Domnul să le răsplătească tuturor celor cu inimă care o să fie  o mare binecuvântare pentru propășirea lucrării Domnului Hristos din Voluntari! 

Dumnezeule sfânt și minunat, Tată din ceruri, în numele Domnului Isus Hristos, îți mulțumesc din toată inima pentru toate binecuvântările Tale mari și minunate! 

      Toată slava să fie  a lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt! 
                          

Smochinul a înverzit - Venirea Domnului este aproape!


Pilda smochinului neroditor - John Giurgiu


Pilda smochinului neroditor - pastor Relu Moldovan


Pilda smochinului neroditor - pastor Nelu Filip


vineri, 29 decembrie 2017

Dorințe arzătoare care aş vrea să se împlinească începând cu anul 2018 pentru propăşirea Bisericii Domnului Hristos!


Imagine primită de la un prieten!

1. Aş vrea ca regulile să fie aceleaşi pentru toți oamenii! 

Trăim într-o lume profund nedreaptă. La locul de muncă există unități de măsură diferite pe care şefii le aplică în dreptul angajaților. În piață există multă înşelăciune. În sălile de judecată nedreptatea este exagerat de prezentă. Mai grav este că şi în Biserica Domnului există discriminare, mari diferențe în raportarea față de cei din Casa Domnului. Nu suntem la fel cu toți, nu aplicăm exact aceeaşi unitate de măsură: există multă nedreptate, multă discriminare, foarte multă! Aş vrea ca începând cu 2018 în toată țara regula să fie regulă peste tot. Fiul să poată să aplice exact aceeaşi regulă tatălui, fratelui, colegului, sponsorului, celui care ştie ce a făcut acum 2 ani etc. 

Ai furat că nu ai plătit taxe, T.V.A. la stat, ai plagiat şi eşti Kovesi, ai furat un vot la alegeri ... aceeaşi lege să fie pentru toți! Nu, hoțul care a furat că nu a platit T.V.A. din vânzarea cărților, să nu mai strige hoții către cei care fură kilometrii de autostradă crezându-se mai corect, dacă avea autostrăzile pe mână fura şi el kilometrii de asfalt din moment ce acum fură T.V.A. de la cărți. 

Oameni buni să ne dăm silințele să avem toți aceeaşi unitate de măsură. Să nu strecurăm țânțarul şi să înghițim cămila. Dumnezeu este deasupta şi El e sfânt. Să fim corecți, la fel de corecți cu toți fără să ne uităm la față! Să începem cu noi, nu cu vameşul!

 • "Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite şi blestemata efă mică? Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac?" - Mica 6:10-11.

2. Aş vrea să avem acelaşi limbaj!

Există persoane, Dumnezeu să le ierte, care în fața unor persoane zic una şi față de alții spun total altceva. La ora 10 zic ca e roşie apoi, la ora 14, zic ca e neagră, fix aceeaşi, la ora 20 zic ca e albă iar următoarea zi la 7 zic ca ei nu au pomenit nici o culoare. Fie ca să avem acelaşi limbaj față de toți! 

Dar tot toți să avem aceeaşi vorbire. Păcatul să fie păcat pentru toți. Nu pentru unii să fie duhul lumii iar pentru alții cultură! Să nu ne mințim unii pe alții! Să avem ca temei Adevărul şi stând pe adevăr să vorbim adevărul! Lucrarea Duhului Sfânt să fie aceeaşi! Învățătura despre închinare să fie la fel peste tot! Învățătura despre sfințire să fie la fel! Fie să fim uniți în adevăr!

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să* aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire. - 1 Corinteni 1:10

3. Să nu acceptăm şantajul şi intimidarea!

Am auzit de un frate care a "scăpat" de la o judecată, se lăuda la mai mulți, fiindcă a şantajat că vorbeşte dacă i se face ceva. Să nu ne lăsăm şantajați. Ne vor amenința şi cu moartea. Pe vremea Domnului erau santajați cu excluderea din Sinagogă. Vom primi amenințări legate de familie. Să nu ne temem! Unii vor fi şantajați cu pierderea funcțiilor, a finanțelor. Dar cine vrea să "scape" renunțând la principii şi la conştiința proprie va câştiga puțin în viața asta dar o să-L piardă pe Dumnezeu!

Există în societate şi intimidarea. "Vezi ca dacă nu interveneam eu se alegea praful de tine, de acum faci cum ți se spune"! Cam aşa sună. Oameni care au fost "iertați" de fărădelege ca să devină unelte obediente, călăi şi sunt plasați în poziți cheie. Se practică cam peste tot! 

"Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei o va mântui." Marcu 8:35

4. Alianțele oculte să se dizolve în văzul tuturor!

Înțelegerile care au ca fundament dialogul politic, interesul ecumenic, lărgirea căii, susținerea şi promovarea oamenilor care au măsura dublă ... să ne rugăm ca Dumnezeu să-i descopere pe TOȚI in văzul tuturor ca să nu fim înşelați, manipulați şi deturnați spre jocul mârşav al oamenilor fărădelegii!

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6:14

5. Să se facă lumină deplină în ceea ce priveste legătura Biserică-sistem de stat securist, SRI-ist sau SIE-ist!

Vin unii cu bau-baul colaborării cu securitatea, fix metoda lui Băsescu, pentru a-i elimina pe unii şi alții, atât. Asta nu e cale de a rezolva problema colaborării de ieri şi de azi, deloc! Dacă tot s-a început cu acea carte bau-bau să se facă următorii paşi:

I. Toți cu legitimații să declarăm solemn in scris că nu ne-am  vândut frații, ca prin informațiile date nu am pricinuit durere de nici un tip nici unui om. 

II. Toți să declarăm solemn în scris că nu am fäcut parte şi nu facem parte din structurile secrete/discrete sau servicii din România sau din alt stat. 

III. Să introducem în Statut şi să-i dăm greutate juridică, exact ca in cazul magistraților, faptul că este incompatibilă cu calitatea de pastor, prezbiter, diacon, casier, cenzor, membru in comitet calitatea de membru a unei societăți secrete/discrete, de colaborare cu serviciile Statului trecute sau prezente, orice nume ar purta/ sau cu instituțiile altor state, inclusiv cele de la Roma.

IV. După o perioadă de trei luni, menționeate exact, in care să se dea posibilitatea mărturisirii, unde e cazul, să se facă o adresă către instituțiile statului prin care să solicităm instituțional alcatuirea unei echipe complexe de tineri pregatiți şi care sä nu aibă legatură cu Băsescu, Dragnea şi nici un partid politic, cu nici un pastor, chiar laici din alte culte, o echipă complexă care să studieze toate arhivele şi să identifice numele tuturor slujitorilor, în viață şi trecuți la cele vesnice, şi cum s-au raportat ei la securitate. 

V. Dacă nu se face acest lucru, in dreptul tuturor, să nu fie luat în calcul nici un document, nici o adresă, bau-bau ..., prin care unora si altora li se pătează programat bunul nume si imaginea, mai ales că urmează an electoral!


Un *nume bun* este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. (Proverbe 22:1)


Și am cunoscut ca nu Dumnezeu îl trimitea. Ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sanbalat și Tobia îi dăduseră argint. Și câștigându-l astfel, nădajduiau ca am sa mă tem și că am sa urmez sfaturile lui și sa fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de aceasta atingere a *bunului meu nume* , ca să mă umple de ocară. (Neemia 6:12-13)

5. Să susținem instituțional in mod public demersurile biblice care grăbesc venirea Domnului Isus şi sunt legate de Israel şi de Ierusalim!

"daca deci alunecarea lor a fost o bogatie pentru lume, si paguba lor a fost o bogatie pentru Neamuri, ce va fi plinatatea intoarcerii lor? V-o spun voua, Neamurilor: "Intrucat sunt apostol al Neamurilor, imi slavesc slujba mea si caut ca, daca este cu putinta, sa starnesc gelozia celor din neamul meu si sa mantuiesc pe unii din ei.Caci, daca lepadarea lor a adus impacarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decat viata din morti?Iar daca cele dintai roade sunt sfinte, si plamadeala este sfanta; si daca radacina este sfanta, si ramurile sunt sfinte.Iar daca unele din ramuri au fost taiate, si daca tu, care erai dintr-un maslin salbatic, ai fost altoit in locul lor si ai fost facut partas radacinii si grasimii maslinului,nu te fali fata de ramuri. Daca te falesti, sa stii ca nu tu tii radacina, ci radacina te tine pe tine.Dar vei zice: "Ramurile au fost taiate, ca sa fiu altoit eu."Adevarat: au fost taiate din pricina necredintei lor, si tu stai in picioare prin credinta: nu te ingamfa, dar, ci teme-te!Caci daca n-a crutat Dumnezeu ramurile firesti, nu te va cruta nici pe tine.Uita-te, dar, la bunatatea si asprimea lui Dumnezeu: asprime fata de cei ce au cazut, si bunatate fata de tine, daca nu incetezi sa ramai in bunatatea aceasta; altminteri, vei fi taiat si tu. Si chiar ei, daca nu staruie in necredinta, vor fi altoiti; caci Dumnezeu poate sa-i altoiasca iarasi.  Fiindca, daca tu, care ai fost taiat dintr-un maslin care din fire era salbatic, ai fost altoit, impotriva firii tale, intr-un maslin bun, cu cat mai mult vor fi altoiti ei, care sunt ramuri firesti, in maslinul lor? Fratilor, pentru ca sa nu va socotiti singuri intelepti, nu vreau sa nu stiti taina aceasta: o parte din Israel a cazut intr-o impietrire care va tine pana va intra numarul deplin al Neamurilor.  Si atunci tot Israelul va fi mantuit, dupa cum este scris: "Izbavitorul va veni din Sion si va indeparta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legamantul pe care-l voi face cu ei, cand le voi sterge pacatele." - Romani 11

6. Să continuam cu mai multa energie lupta pentru familie!

7. Să ne pronunțăm instituțional pentru dreptul părinților de a decide in dreptul copiilor în ce priveşte vaccinarea, libertatea de a alege, şi in dreptul adulților! Să nu acceptăm dictatura!

8. Să nu fie nimeni "pedepsit" pentru că luptă pentru adevăr si propăşirea în adevăr a Bisericii Domnului, oricine ar fi!

Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa luiDumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos. Galateni 1:10


9. În dreptul nimănui să nu se pronunțe nici o "osândă" fără a fi ascultat!

„Legea noastră osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?” Ioan 7:51

10. Sä trăim cu sfințenie şi dreptate conştienți că în orice clipä ne poate lua Ziditorul şi în fața Lui vom da socoteală, nu după cultură, reguli omeneşti,  nepotisme etc. ci în conformitate cu Evanghelia!

11. În orice decizie, alegere să nu ne lăsăm manipulați, conduşi de sentimentalisme, miracole necercetate, jocuri politice, ci să stăm să cerem în rugăciune şi post lumină de la Dumnezeu. Şi Samuel înaintea lui Eliab a zis ca el e alesul, dar era lepădat. Şi apostolul a spus că Satana se preface în înger de lumină, aşa îi învață şi pe slujitorii lui si apoi îi trimite să "renoveze" Biserica lui Hristos!

12. Dragostea să fie fară prefăcătorie!


          Aşa să ne ajute Dumnezeu şi vom avea popăsire!

sâmbătă, 23 decembrie 2017

O nouă veste bună venită în ajun de sărbătoarea naşterii Domnului Isus! Din nou nota 10 cu felicitări pentru preşedintele PSD Liviu Dragnea!

Imagine
Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca un referendum privind redefinirea familiei, prin care s-ar interzice, practic, casatoriile homosexuale, va fi organizat "cat de repede", scrie Agerpres. 


Initiativa cetateneasca pe aceasta tema prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consfintita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor". In prezent, Constitutia prevede ca 'familia se intemeiaza pe casatoria liber consfintita intre soti'. 


"Da, cat de repede. Nu mai vreau sa dau termene - pentru ca am primit tot felul de piedici - si am spus cat de repede. Ne apucam sa eliminam piedicile pentru ca la acel referendum trebuie sa ajungem", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat cand va fi organizat un referendum pe tema redefinirii familiei. 

Liderul social-democratilor s-a referit si la declaratia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau, care a vehiculat ideea unui referendum pe tema monarhiei ca forma de guvernamant, si a punctat ca este opinia colegului sau. 

"Este punctul de vedere al domnului Badalau pe care si l-a exprimat, o opinie in care crede, in partid nu am discutat", a afirmat Dragnea.

Sursa:
http://m.hotnews.ro/stire/22192628

P. S. Are două note de 10 cu felicitäri Liviu Dragnea. Una e pentru demersul privind Referendumul pentru familie iar alta e legată de mutarea ambasadei României la Ierusalim!

Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Liviu Dragnea şi toată România! Da, inclusiv pe tefeliştii lui Soroş care vor să arunce țara în haos!

marți, 19 decembrie 2017

Dumnezeu este SCUT împotriva întunericului şi a întunecaților pentru cei care merg pe calea luminii!


De multe ori în istorie evenimentele au fost în punctul în care părea că răul o să triumfe! 

Cine i-ar fi dat o şansă lui Ghedeon? Câți nu au zis oare: "se duce ca un miel la tăiere!", "e plin de mândrie, soarta lui e pecetluită!", "cine se crede acest profanator?" Majoritatea erau convinşi că întunericul o să biruiască fiindcă era gros tare, bezna era teribilă iar Ghedeon avea doar 300 de făclii.  Israel era fără credinţă! Nu vedea măreția lui Dumnezeu! Cu certitudine că erau evrei pe margine care vedeau 301 cadavre, şi le vedeau repede! Dar întunericul nu împărățeşte veşnic când există oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu! Dumnezeu domneşte!  Dumnezeu a devenit scutul şi sabia lui Ghedeon! Situația s-a schimbat cum nici chiar Ghedeon nu se aştepta! Întunericul are un timp limitat!

David, tânărul, stătea înaintea unei arme de ultimă generație pe nume Goliat care avea poate 200 kg de oase, carne şi muşchi, alte 80-100 kg de oțel, armă blindată după ultima tehnologie care pe deasupra avea ataşat un soldat purtător de arme/scut şi zeci/sute de lupte, confruntări, morți. Saul, împăratul, a înlemnit înaintea lui Goliat! Totuşi tânărul David a mers la luptă fiindcă întunericul nu poate domni veşnic! Mii de soldați au văzut în David un tânär mort prea devreme, un cadavru despicat. Chiar şi mașina de ucis a văzut mâncat de animale trupul lui David! Erau toți convinşi,  in afară de David, că in câteva secunde totul e beznă sufocantă, ucigătoare. Dar David a primit har fiindcă intunericul nu poate împărății la nesfârşit. David a învins pentru cä s-a increzut doar in Domnul, nici măcar pe experiența lui nu s-a bazat! 

La cruce privindu-L pe Hristos fariseii, preoții, oamenii Diavolului, chiar Satana, au fost siguri de victoria împotriva Mielului lui Dumnezeu! Şocul a fost de nedescris când Fiul lui Dumnezeu a purtat cea mai glorioasă biruintă deși nimeni nu i-a dat vreo şansă! Lumina a biruit bezna! 

Întunericul e gros in lume! Vedem cum impotriva Israelului se grupează toate forțele hidoase ale negrului. O să vină vremea când totul o să pară pierdut. Toate evenimentele vor lăsa impresia că bezna va invinge Israelul! Dar nu o să fie aşa! Hristos e pe tron! Întunericul nu poate birui! Să nu ne pierdem nădejdea!

Vedem cum umbrele au cuprins Biserica în Occident şi atacă pretutindeni! Duhurile de goliciune, hedonism, narcisism, minciună, ipocrizie, fățărnicie, lăcomie, lumea cu întunericul ei ataca şi vor să erodeze principiile sfinte lăsate de Hristos, Biserica Domnului! Să nu cedăm crezând că totul e pierdut. În momentul în care lăsam garda jos si nu ne înpotrivim până la sânge atunci noi suntem pierduți dar niciodata intunericul nu poate birui pretutindeni lucrarea Luminii dacă există credință în Hristos, teamă de Dumnezeu şi trăirea Scripturii!

Chiar daca pacatul face multe victime, chiar in rândul celor care se țin mari, Domnul îi ține pe ai Lui şi le oferă toate mijloacele harului ca să nu fie biruiţi fiindcă întunericul doar pare că învinge, victoria finală va fi a luminii, a Domnului Hristos!

Dumnezeu este scutul nostru! Să ne apropiem cu toată încrederea de El şi Domnul va lupta pentru noi!

marți, 28 noiembrie 2017

Cine este Renate Weber? Are autoritate morală să vorbească despre justiție în fața creştinilor o persoană care susține nu doar homosexualitatea?

Politicienii români sunt mincinoși, ipocriți și imprevizibili. Mai ales în campania electorală. Iar electorii sunt neinformați, apatici și lipsiți de speranța de mai bine. Aceasta (cu excepțiile de rigoare) este trista caracterizare pe care suntem nevoiți să o facem atunci când, la diverse reuniuni internaționale, colegii din organizațiile civice din Europa și SUA ne roagă să le prezentăm situația din țară.
Dintre toți, Renate Weber este exemplul suprem de politician fără scrupule: acasă, transmite electoratului felicitări pioase de Sfintele Paști, în preajma alegerilor; la Bruxelles, face parte din intergrupul LGBT (împreună cu Corina Crețu și Monica Macovei), fiind cea mai activă eurodeputată din România în promovarea „revoluției culturale” de extracție bolșevică și în distrugerea valorilor creștine ale familiei.
Într-o bună zi, Răzvan Vastea a primit acasă o scrisoare…
Am primit înainte de sărbători, în cutia poștală, o felicitare ”pascală”. E frumoasă, cu Mântuitorul răstignit, imprimat pe un ou roșu și e de la echipa de campanie a PNL Sector 3.
Cele ce urmează nu sunt adresate doar europarlamentarei Weber Renate (o să o pomenesc însă mai mult pe dumneaei, că mi-a trimis urarea de Paşti) ci şi tuturor europarlamentarilor de la PSD şi PD-L, care au votat anti-creştineşte şi împotriva firii (cu ştiinţă sau fără de ştiinţă) şi care au transmis felicitări cu simboluri creştine cu ocazia Învierii Domnului. Se ştiu ei care sunt.
Scrie în ea:
”Lumina şi căldura Paştelui să vă încălzească sufletele, să vă lumineze minţile (”să vă lumineze mintea” ar fi fost mai potrivit – n.mea), să vă deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare.
Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi.”
Semnat: Renate WEBER, Deputat în Parlamentul European (şi care vrea un nou mandat, n. mea).
felicitare PNL - faţă
felicitare PNL - verso
Stau şi eu şi mă întreb: De câtă ipocrizie pot da unii dovadă?
Dna. Renate WEBER este orice, numai creștină nu este, faptele ei din Parlamentul Europei stau mărturie pentru anti-creștinismul de care dna. Weber, ca de altfel toți euro-colegii PNL, dau dovadă. Să dezvolt.
Ca europarlamentar, Weber Renate face parte din Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) iar ALDE, în calitatea lor de ”liberali” și ”democrați” sunt de părere că o căsătorie poate fi încheiată și altcumva decât între bărbat și o femeie, spre exemplu poate fi realizată între doi bărbați, sau între trei femei, cum recent s-a întâmplat. Este creştinească apartenenţa aceasta dna Weber? Cred cu tărie că NU.
Acum hai să luăm în ordine cronologică două dintre rapoartele trecute prin Parlamentul European şi să vedem cât de ”luminate” au fost ”minţile” lui Renate WEBER atunci când a votat:
1. Raportul Estrela (Decembrie 2013), privind „Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive”, respins din fericire de Parlamentul European, pentru care Renate WEBER a votat ”Pentru”, solicită statelor membre UE, nici mai mult nici mai puţin decât:
 • liberalizarea totală a avortului, prin relaxarea legislației restrictive (acolo unde aceasta mai există) și eliminarea procedurilor administrative de temporizare (consiliere, timp de așteptare). Accesul la avort să se facă imediat și fără obstacole;
 • avortul și contracepția, precum și operațiile de schimbare de sex, trebuie asigurate din bani publici;
 • organizațiile private care promovează „sănătatea sexuală și reproductivă” trebuie finanțate din bani publici;
 • „reglementarea” (adică restricționarea) obiecției de conștiință, folosită de medici pentru a refuza practicarea avortului;
 • permiterea avortului și a serviciilor conexe în clinicile și spitalele administrate de culte religioase;
 • legalizarea reproducerii asistate pentru lesbiene;
 • obligativitatea educației sexuale începând cu ciclul primar;
 • avort și contracepție gratuite pentru adolescenți, fără știrea și acordul părinților;
 • educarea „într-o viziune pozitivă” asupra homosexualității.”
Sursa: Cultura vieții.
A fost creştinesc votul dumneavoastră doamna Weber? Cu siguranţă NU. Cum au votat europarlamentarii români Raportul Estrela aici.
2. Raportul Lunacek (Februarie 2014) numit şi „Foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen”, din păcate aprobat de Parlamentul European, pentru care Renate Weber a votat din nou ”Pentru”, care prevede recomandări pentru statele membre, cum ar fi:
 • să recunoască uniunile și căsătoriile homosexuale încheiate în alte țări;
 • să înregistreze și investigheze așa-numitele „crime motivate de ură” la adresa homosexualilor și să adopte legislație penală contra incitării la ură pe baza orientării sexuale și identității de gen;
 • transformă „minoritățile sexuale” în grupuri privilegiate în fața legii;
 • continuă instituționalizarea unui curent de gândire pur ideologic, agresiv, contrazis de realitate și de legile naturii: „teoria genurilor”
 • pretinde că între bărbat și femeie nu există nicio diferență, că rolurile sociale tradiționale sunt construcții artificiale, stereotipale;
Sursa: Cultura vieţiiCum au votat europarlamentarii români aici.
Personal, cel mai periculos aspect care priveşte libertatea creştinilor mi se pare introducerea în raportul Lunacek a ”recomandării” ca statele membre să prevadă pe viitor în legislaţia naţională măsuri cu caracter, atenţie, penal pentru „incitarea la ură pe motive de orientare sexuală”. Un foarte bun articol al preotului ortodox misionar Ioan-Florin Florescu, din Scoţia, sublinia printre altele şi următorul aspect, de loc de neglijat pentru creştinii din România şi din UE:
”Simpla citare a Scripturii, ca argument în sprijinul moralei creștine, de pildă, „homosexualii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu” (1 Cor. 6,10), ar putea fi considerată „incitare la ură” (ce judecător se complică cu distincții morale, precum deosebirea între păcat și păcătos?) și ar fi de ajuns, poate nu să te trimită după gratii, dar măcar să te poarte prin tribunale, să nu-ți mai vină pe limbă a doua oară.”
Deci iată două situaţii clare în care europarlamentarul Weber Renate nu a dat dovadă de creştinismul pe care îl invocă în scrisoarea sa cu Mântuitorul răstignit pe copertă, ba din contră, a votat (cu ştiinţă sau din necunoştinţă-la fel de grav) împotriva tuturor creştinilor din România şi din UE (da, aceia care se închină Mântuitorului răstignit prezent pe coperta scrisorii dumneavoastră doamnă Weber) sau a celor care consideră că familia firească, normală, binecuvântată de Dumnezeu este formată dintr-un bărbat şi o femeie, orice altceva fiind o deviaţie a păcatului sodomiei, poligamiei, etc. Sau împotriva celor ce consideră că viaţa dată de Dumnezeu (da, Acel Dumnezeu răstignit de pe scrisorea dumneavoastră doamnă Weber) este sfântă şi nu poate fi luată de nimeni altcineva decât tot de El.
Doamnă europarlamentar Weber, nu o mai lungesc. Aţi dat dovadă de ipocrizie sau de inconsecvenţă. Consider însă că aveţi timp să vă îndreptaţi şi să reflectaţi la creştinismul acţiunilor dumneavoastră. Sau cel puţin să daţi dovadă de consecvenţă, şi să nu mai transmiteţi depeşe cu însemne creştine când sunteţi corijentă la fapte politice creştineşti.”
Am scris de nenumărate ori pe acest blog despre încleștările din Parlamentul European între apărătorii Civilizației autentice, întemeiată pe valorile iudeo-creștine, și ideologii Stângii internaționale, reprezentanți politic de Socialiști, Liberali, Verzi și Comuniști. Cine dorește, poate verifica arhivele. Cert este că, în ultimul an, tranșeele acestui război s-au așezat mai ales în jurul Rapoartelor Lunacek, Estrela și Zuber, construcții concrete ale lobby-ului anticreștin. Doamna Weber a susținut activ toate cele 3 documente, din care, din fericire, 2 au fost aruncate la coșul de gunoi, prin presiunile conjugate ale societății civile conservatoare din Europa și cu sprijinul europarlamentarilor rămași fideli acesteia.
Cei care urmăresc, monitorizează și înțeleg activitatea aleșilor noștri, precum sunt Asociația PRO VITA filiala București, blogul CulturaVietii.ro sau Răzvan Vastea, sunt o minoritate infimă, iar eforturile lor de informare a publicului sunt îngreunate de o societate apatică și de o presă tembelă și tabloidizată. Politicienii o știu foarte bine și mizează pe asta. La televizor ne furnizează un discurs plat și tâmp, cu veșnicele teme ale „statului de drept”, „anticorupției” și „absorbției banilor europeni”. Atunci când, totuși, se expun și își expun adevăratul program, o fac în cercuri foarte restrânse.
Departe de ochii electoratului și de cutiile sale poștale, o recentă întâlnire găzduită de elitiștii care se pretind „reprezentanți ai societății civile” – ei fiind de fapt doar reprezentanți ai intereselor magnatului George Soros, pe banii căruia sapă la temelia societății românești de 24 de ani – ne-o arată pe distinsa Renate „Hristos a Înviat” Weber sub adevăratul său chip: un agent al neo-marxismului internațional, tot atât de îndepărtat de principiile doctrinare ale liberalismului clasic precum este Pământul de Lună.
DSC07454Fundația pentru o societate deschisă a organizat astăzi, 12 mai, cea de-a treia dezbatere a reprezentanților societății civile cu partidele politice, a cărei invitată a fost Renate Weber, candidată la alegerile europarlamentare din partea Partidului Național Liberal.
[…] Dezbaterea a avut ca temă principală combaterea discriminării. Deși susține o legislație împotriva discriminării, Renate Weber admite că există o anumită rezistență politică și instituțională în această direcție din partea a diferitelor grupuri parlamentare.
Cu privire la componența PE, Renate Weber afirmă: ”Dacă în actualul format nu am reușit să trecem prin Parlament și să avem o legislație anti-discriminare a UE, nu văd cum am reuși în viitor.”
Domnia sa susține fără însă, fără echivoc, următoarele:
1. Finalizarea legislației anti-discriminare a UE, prin pași concreți către adoptarea unei directive anti-discriminare comprehensive și către implementarea efectiva a standardelor deja existente;continuarea programelor financiare ale UE în vederea înlesnirii unei acțiuni eficiente menite sa transforme egalitatea de șanse într-o realitate in U.E.
2. Promovarea unei definiții inclusive a familiei in politicile UE care să cuprindă toate tipurile de familie – inclusiv cele care nu sunt înregistrate pe baza căsătoriei, respectând în acest fel drepturile cetățenilor europeni și ale familiilor lor în contextul libertății de circulație și al principiului recunoașterii reciproce. […]
5. Adoptarea unei strategii la nivelul UE privitoare la egalitatea persoanelor LGBTI sub forma unui plan de acțiune comprehensiv pentru combaterea discriminării persoanelor LGBTI si promovarea egalității.
6. Adoptarea unor masuri pentru recunoașterea drepturilor persoanelor trans prin eliminarea la nivel european si național a cerințelor restrictive de recunoaștere legală a genului pentru persoanele trans și prin sprijinirea demersurilor din cadrul UE de depatologizare a identităților trans.
Amendamente: Fără rezerve, atâta timp cât actori relevanți (asociații profesionale ale psihologilor din multe țări europene) se pronunță în favoarea acestui demers.
7. Adoptarea unor măsuri pentru eliminarea discriminării de gen și asigurarea egalității de gen, inclusiv prin asigurarea accesului neîngrădit la servicii de sănătate sexuala și a reproducerii, ca parte integranta din sistemele de sănătate din statele membre UE.
8. Adoptarea unei strategii la nivelul UE pentru promovarea accesului adolescenților și tinerilor la informații si educație cuprinzătoare, adaptată vârstei, în domeniul sănătății sexuale și a reproducerii și implicarea lor efectiva în luarea deciziilor privind drepturile lor in acest domeniu.
De asemenea, candidata la alegerile europarlamentare susține drepturile persoanelor LGBTI, însă nu crede că vor fi adoptate măsuri mai ample din cauza unei opoziții conservatoare în Parlamentul European.
O mentalitate conservatoare împiedică adoptarea unor strategii privind accesul adolscenților și al tinerilor la informații și educație cuprinzătoare despre drepturi sexuale și reproductive.
[…] La dezbatere au participat reprezentanți din partea a 11 organizații non-guvernamentale. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Alegeri 2014: Împotriva discursului urii”.
Să traducem, pentru aceia dintre voi neobișnuiți cu limba de lemn a discursului europoidRenate „Hristos a Înviat” Weber susține recunoașterea în întreaga UE a „familiei” de homosexuali, impunerea avortului ca „drept”, restrângerea libertății religioase, restrângerea autorității parentale, marginalizarea actului de credință și secularizarea completă a societății. Noile „drepturi”, ce urmează a fi impuse prin eludarea sau desființarea legislației naționale (nu degeaba susțin aceștia și federalizarea europeană), sunt văzute de Stânga internațională ca axul central al angrenajului prin care aceasta va prelua controlul total al societății. Noua formă de tiranie secularistă este, în ciuda verbiajului politicos, în război deschis și total cu creștinismul și creștinii, care, după dorința colegilor lui Renate Weber, nu au nicio altă șansă decât să dispară sau să se ghetoizeze, urmând să fie cel mult tolerați undeva, la marginea societății, ca o specie de inadaptați nefrecventabili.
Sau, mai bine zis, nici măcar atât: aspecte precum obligarea contribuabilului creștin la plata avortului prin decontarea acestuia din bugetul public sau confiscarea copiilor din familie spre educarea obligatorie a acestora în conformitate cu ideologia „drepturilor sexuale”, anulează posibilitatea creștinilor de a rămâne în granițele pe care Hristos le-a stabilit prin versetul de la Luca 3:25: „Daţi cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului şi cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu.” Pentru că, azi, Cezarul ne cere cele ce sunt ale lui Dumnezeu.
A asista impasibili la această situație, fără a lua atitudine, este mai mult decât o iresponsabilitate: este trădare.
Renate Weber și colegii săi se tem de ceva. Din acest punct de vedere, evaluarea ”Dacă în actualul format nu am reușit să trecem prin Parlament și să avem o legislație anti-discriminare a UE, nu văd cum am reuși în viitor” ni se pare realistă. Coalizarea fără precedent a cetățenilor contra rapoartelor Estrela, Lunacek și Zuber, ca și sondajele de intenție de vot care prevăd o configurație mai flexibilă a viitorului Parlament European, cu mai mulți conservatori și eurosceptici, vor dejuca și pe viitor intențiile agenților Revoluției Culturale.
Cu o condiție: ca duminică să mergem la vot. Opțiunile noastre le cunoașteți deja.


luni, 6 noiembrie 2017

Implică-te pentru o lucrare UNICĂ!

Biserica Elim din Voluntari Ilfov este pe punctul să demareze startul pentru noul proiect, noua clădire!

Avem încredere în Dumnezeu care lucrează surprinzător. 

Când am început să strâng bani pentru teren am fost in Biserica de pe strada Trompetului, Bucureşti, in 2015, martie, daca nu gresesc luna. 

Biserica e una mica. Colecta a fost de până în 200 lei. Ceea ce m-a bucurat extraordinar a fost un frate care avea o pensie de handicap, sotia cu handicap. La final a venit la mine, m-a dus la el acasă, mi-a atătat cât e de binecuvântat şi mi-a dat 350 lei pentru Biserica, cam dublu față de colecta Bisericii, apoi mi-a zis ca Dumnezeu care lui i-a dat bani să-şi facă o casă cu siguranţă se va implica şi ne va ajuta!

Aşa a fost! 

Suntem la faza începerii lucrärilor la demisol. Fondurile noastre sunt mici, insuficiente, dar Dumnezeu e mare. Aşteptăm şi ne rugăm cu credință să se implice El! 

Când mă uit la lista de mai sus cu necesarul materialelor şi adun văd limitele noastre, neputința noastră dar totodată mă gândesc la Cel care a promis că atunci când nu voi mai avea la cine să cer va trimite El!

Cu cât e mai dificilă problema cu atât va fi mai mare Slava Lui când se va implica!

E un proiect pentru sudul României! 

Fii binecuvântarea de care lucrarea Domnului are nevoie!

Conturile Bisericii Elim din Voluntari unde și un leu, un dolar, un euro, sunt  foarte importanți sunt: 

- în Euro: 
- RO59CECEB313C1EUR3957678 
- în Dolari USD:
 - RO50CECEB313B8USD3957676
- în Lei:
- RO85CECEB31330RON2675542 
 SWIFT care este: CECEROBU - pentru cei care ajută lucrarea lui Dumnezeu din afara României. 


 Titular cont: Biserica Penticostală Elim, Ilfov, Voluntari, str. Andrei Mureșanu, nr. 57.
 Dumnezeu știe să răsplătească cum nimeni altcineva nu mai știe și nu poate la fel!

  Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Prin credință ruşinea aceasta se va şterge:

Responsabil - Brădeanu Mircea Levi -