Click pe imagine

duminică, 30 noiembrie 2014

Cei care tâmpesc România! Aere de masoni ...

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Teodor Meleşcanu, s-a întâlnit imediat după numirea sa ca ministru de Externe cu Maestrul Guru Karma Acharya, unul dintre cei mai cunoscuţi promotori ai budismului tibetan care vine de 10 ani în România.
"Maestrul Karma Tanpai Gyaltshen a fost profund mişcat pe parcursul întâlnirilor particulare şi oficiale cu Onorabilul Ministru de modestia sa spirituală şi demnitatea sa profund iubitoare. La cererea soţiei pline de iubire şi spiritualitate a Excelenţei Sale, dna Meleşcanu, Master s-a rugat profund pentru pacea, unitatea şi succesul atât ale poporului, cât şi ale ţării, ale României - şi pentru longevitatea Excelenţei Sale, dl. Teodor Meleşcanu", scrie pe site-ul maestrului tibetan, unde au fost postate şi imagini. 
Cei doi au discutat despre importanţa păcii, unităţii, prosperităţii şi fericirii tuturor oamenilor "la care se poate ajunge numai prin învăţături spirituale şi practica inimii iubitoare universale şi a cunoaşterii spirituale divine", principii de bază ale budismului.

sâmbătă, 29 noiembrie 2014

JudecataIată-ncepe judecata, Domnul judecă-n Sion,
Nourul de martori vine lângă strălucitul tron,
Stau în faţă acuzaţii, milioane, mici şi mari,
Se-nfioară împăraţii între hoţi şi criminali.

Primul suflet vine-n faţă : -"Tu de ce nu M-ai primit ?"
-"Eu aveam avere multă, n-aveam vreme de gândit".
Şi-a chemat Judecătorul primul martor în proces:
-"Avraam, ce-aveai în lume , când din lume te-am ales ?"

-"Doamne, mii de robi şi roabe, turme greu de numărat,
Saci cu aur şi podoabe şi veşminte de-mpărat ".
-"Şi-ai putut primi Cuvântul, tu, bogatule-Avraam ?"
-"De-ar fi fost al meu Pământul, totul, Doamne, Îţi dădeam".

Se rosteşte scurt sentinţa; vine-al doilea acuzat.
-"Tu de ce-ai respins credinţa ?" -"Eu eram bolnav în pat".
Şi din nourul de martori vine umil din norod ;
-"Cum te-aflai tu - spune Domnul - când Mi-ai fost întâiul rod ?"

-"Împărate, niciodată ceasu-acela n-oi uita,
mă aflam atunci pe cruce, tocmai lângă crucea Ta ".
Domnul judecă pe altul :-"Pentru ce-ai respins credinţa ?"
-"Doamne, pe la noi atuncea doar doi, trei, urmau Căinţa ".

La un semn apare-un martor cu păr alb, cu alb veșmânt :
-"Spune tu, cu tine-alături, câți credeau pe-ntreg Pământ ?"
-"Doamne, când vesteam potopul - spune martorul cu greu -
Nimeni nu urma credinţa, nimeni, Doamne, numai eu."

Şi-acum vine-o acuzată. -"Tu de ce nu M-ai primit ?"
-"N-aveam timp, aveam atâta de cusut, de îngrijit."
-"Tu, Tabita, pe câți oare îngrijeai, parcă vreo doi ?"
-"Ba pe mulţi", spun zeci de glasuri, "şi pe noi", "ba, şi pe noi."

Vine altă acuzată; -"Tu, o, Doamne, Preaslăvite,
Tu ştii tot, eram frumoasă şi învinsă de ispite."
-"Spune, strigă Salvatorul, tu , Maria din Magdal,
Cum erai ?" - "Eram frumoasă şi pluteam pe-al lumii val,

Sufletu-mi de şapte lanţuri era prins şi ferecat,
Dar eu am venit la Tine, Tu pe toate le-ai sfăr'mat."
-"Tu ?" Alt acuzat primeşte fiorelnica-ntrebare.
-"Doamne, eu stăteam cu casa prea departe de-adunare."

Domnul face-un semn spre martori, juriul marelui examen,
Şi se vede-un car deodată şi din car coboară-un famen.
-"Tu, spre Templul Meu, de unde te porneai când te chemam ?"
-"Eu din Africa, Stăpâne, din Etiopia veneam."

Se rosteşte iar sentinţa. Este-adus alt acuzat:
-"Doamne, Tu chemai prostimea, eu eram un învățat."
Domnu-alege-acum un martor, unul singur e de-ajuns.
-"Luca, ce-ai fost tu în lume ?" -"Doctor", martoru-a răspuns.

Domnul judecă 'nainte. Vine-un prinţ de mare neam.
-" Tu de ce-ai respins credinţa ?" -"Eram rege, nu puteam."
Şi ca martor e-o femeie. -"Tu, Estera cea frumoasă,
Când riscai slujind credinţa, ce erai ?" -"Împărăteasă."

Acuzatul se retrage. Următorul la-ntrebare
E un avocat cu vază: -"Doamne, cer o amânare,
Vreau un avocat de seamă, dau oricât să fie-adus."
-"Prea târziu!" - răspunde Domnul - "pân-acum să ţi-l fi pus!"

- "Voi, copii", întreabă Domnul , "avocat v-aţi pus sau nu ?
Cine v-a fost avocatul ?" Şi răspunde norul: "Tu ! "
Domnul judecă-nainte. Vine-un tânăr acuzat:
-"Doamne, eu eram prea tânăr când din lume m-ai chemat."

-"Ieremie !" strigă Domnul, -"Eu", răspunde el umil,
-"Cum erai când ţi-am zis: vino!" ? -"Eram Doamne, un copil."
Şi în rând cu Ieremia vin din nourul cel sfânt
Iosif cel frumos şi tânăr de ispite neînfrânt,

Samuel, ce din pruncie Domnul l-a împrumutat,
Iosua, Caleb, ce-n ţara cea promisă au intrat,
David, cu o praştie în mână, un copil cu păr bălai,
Iosia, băiatul rege, credincios lui Adonai,

Daniel, şcolar de frunte ce-ntrecea orice haldeu,
Şi cei trei ce-au fost în flăcări lâng-un Fiu de Dumnezeu,
Vine dârz Botezătorul ce pe Domnul prevestea,
Vin copiii care-n Templu L-au primit cu "Osana!",

Vine-apostolul iubirii, tinerelul înţelept
Ce şi-a sprijinit la Cină tâmpla pe cerescul piept,
Vin cei tineri ca o rouă cu podoabe sfinte-n zori,
Vin cântând cântare nouă, şi din glas şi din viori.

Acuzatul pleacă fruntea şi se-ntoarce lăcrimând.
Domnul judecă-nainte. Suflete vin rând pe rând.
...
Şi-acum, tu, ce azi în ceruri încă n-ai apărător,
Crezi tu, că la judecată vei sta tot nepăsător ?
Nu uita, umblând în viaţă din păcat în alt păcat,
Că în ultima instanţă, nu exista avocat.

sursa: http://www.resursecrestine.ro/poezii/17943/judecata

Faceți ceva oameni buni! Adi Gliga este pocăit?

newsnetcrestin.blogspot.ro/2014/11/adi-gliga-la-biserica-baptista-betel.html
  Unii se promovează pe ei în timp ce spun că Îl laudă pe Dumnezeu. 
  Dacă o fotografie face cât o mie de cuvinte, o fotografie care promovează nelegiuirea  seamănă moarte în o mie de copii ai lui Dumnezeu. 
  Vai de cel care îi face pe copiii lui Dumnezeu să păcătuiască. Vai de cei care îl laudă pe Dumnezeu de pe buze dar inima, gândurile și privirea lor sunt cufundate în mândrie, în duhul lumii. 
  În Biserică nu sunt staruri, în Biserică nu sunt idoli! Spiritul de vedetă nu are voie să fie promovat în Casa lui Dumnezeu! Cei care vor să fie staruri, idoli și vedete nu mai sunt în Biserică. Dacă nu vor să se pocăiască, dacă nu mai prețuiesc JERTFA DOMNULUI ISUS HRISTOS să plece și fizic din adunări caci ei  oricum sunt plecați!

   Poza aceasta nu-L promovează pe Hristos! Este o palmă dată sfințeniei!

Dragostea de fațadă este ... otravă!

Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: „Învăţătorule!” Şi L-a sărutat mult. - Marcu 14:45.

   Mulți iubesc dar iubesc verbal, preferențial și nu cu toată inima. Iubirea de fațadă, iubirea lui Iuda față de Domnul Isus în noaptea când l-a vândut pe Mântuitorul pe 30 de arginți,  este o iubire demonică. Să ne amintim că Diavolul, Șarpele cel vechi, în Eden a sădit în mintea femeii impresia că el îi vrea binele, le vrea binele, că Dumnezeu nu vrea ca oamenilor să le fie mai bine. A lucrat cu o iubire de fațadă, cu fățărnicie. Și-a pus mănuși! 
  Dragostea de fațadă, dragostea celor mai mulți politicieni și preoți, intră în Biserica lui Hristos. Din cauza lăcomiei, a confortului, a luxului, a materialismului, a hedonismului etc. tot mai mulți pocăiți iubesc doar cu vorba, doar de fațadă, au o dragoste mincinoasă. Au ajuns să facă tot mai mulți ceea ce a spus Iacov 2: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să facă nimic! Azi mulți Îi declară dragoste lui Dumnezeu, Bisericii etc. ... sunt pline cântările de dragoste, iubire, flori, roz ... dar unde este dragostea, cea adevărată nu replicile?
 
      Unde este dragostea pe care a arătat-o SAMARITEANUL MILOS? 

Adevărul nu face mătănii!


    Isus tăcea şi nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.” - Marcu 14:61-62.
 
    Când Hristos a fost întrebat dacă este Fiul lui Dumnezeu el nu s-a intimidat de funcția celui care l-a întrebat, nu a fost intimidat nici de reputația lui! Adevărul nu se rușinează și nu se pleacă înaintea reputației, a funcției sau a omului! Adevărul este un ”fenomen” divin, el va triumfa! 
     Mulți azi ascund adevărul. Sunt pocăiti cărora le este rușine că sunt ai lui Hristos! Se ascund ba după o glumă, o schimbare a subiectului, un rimel, o știre etc. numai ca să nu vorbească despre Mântuitorul lumii! Adevărul nu se pleacă, el nu bate mătănii! Adevărul are demnitate, el strălucește, nu avem voie să-L ascundem!
    Pavel înaintea lui Agripa nu a negat că este creștin ci, dimpotrivă, a spus că dorește ca și el, împăratul, să devină creștin! Adevărul te ridică, te face superior, nu mândru, nu vanitos, nu îngâmfat, ci te pune pe poziția de unde vezi lucrurile care au valoare și  pe cele care nu au preț!  Adevărul îți deschide ochii și vezi că materia, funcțiile și oamenii nu sunt dumnezei și nu trebuie să te pleci înaintea lor! 
    Adevărul nu tace ”de teamă” că deranjează! Adevărul și Duhul Adevărului tocmai de asta au venit în  lume ca lumea să cunoască Adevărul, să se confrunte cu Adevărul și astfel să găsească drumul către libertate, mântuire și viață!
 
   Haideți să fim prietenii ADEVĂRULUI! 

joi, 27 noiembrie 2014

Mă doare! Mă apasă! E greu!   Mă implic în Voluntari din 2010 în calitate de membru al acestei Biserici. Nu am avut intenția să mă implic deloc! Dumnezeu însă vorbește! Când El spune ceva, dacă ai teamă de Dumnezeu, te supui!

  Prin vedenii, prin vise, dar în mod special prin călăuzirea personală  și văzând cum ”piesele” sunt puse cap la cap de către o MÂNĂ SUVERANĂ, am ajuns să ne smerim, eu și Cătălina, și să acceptăm ca să ne implicăm în Voluntari!

  Biserica din Voluntari nu a fost o Biserică fără probleme. Peste tot sunt, mai mici sau mai mari. Dar, spre deosebire de alții, am avut în desagă experiența de la școală, pe cea trăită pe pielea mea, cam puțină, adevărat, dar în mod special pe cea povestită de un slujitor onest și am  ”căscat” bine urechile!  Acasă când venea tulburat după o ședință cu scântei, la câmp când plantam, coseam, strângeam fânul, în mașina care se rupea prin toate gropile duminica ... eu strângeam în desagă. Astfel că multe probleme care s-au ivit aveau deja  rezolvarea în traistă. Multe dar nu toate! 

  Toate Bisericile lui Hristos se aseamănă, sau trebuie,  dar problemele lor sunt specifice. De râvnă nu prea am dus lipsă ... dar de înțelepciune da, duc și acum. 

  Una din problemele Bisericii Elim, pe care eu nu am mai întâlnit-o, este casa unde ne strângem. Arată groaznic. De când am văzut-o prima dată m-a apucat groaza! Mi-e jenă! Acoperișul este din catran, bitum cu nisip, și stă să cadă, nu glumesc! Doi pereți sunt pe punctul de a  se dărâma, spre exemplu anul trecut am amenajat o ”cameră” pentru copii, nu cred că are 10 metri pătrați,  în spate.  Când am lucrat la amenajare, pentru că suntem lipiți de casa vecinului, pereții erau atât de crăpați că  puteai prin crăpături să bagi mâna la el în cămară.  Mirosul de mâncare ne invada. Situația este de plâns! 
    Casa este construită mai bine de jumătate din chirpici, pământ! Încăperea unde ne strângem, dacă vin și copiii, undeva la 60 de persoane, poate și peste, este de 4 metri lățime și 10 lungime! Focul îl facem în sobe! Voluntariul este lipit de București. Este un oraș foarte bogat! Cu siguranță că este între primele 10 orașe ale României ca dezvoltare și buget, raportat la numărul locuitorilor.  Vă rog să vă imaginați contrastul! 
   Mai mult, Primăria face o catedrală uriașă! La ora actuală este sus, mai trebuie să o picteze. Acum este cea mai mare din România, sper să nu greșesc. O să fie depășită numai de catedrala Mântuirii Neamului!  (aici) Primăria a alocat de la buget milioane de euro, numai în 2011 a dat 6 milioane de euro pentru catedrală (aici).

  Văzând situația noastră și minunându-mă de modul în care Primăria Voluntari ajută Biserica Ortodoxă am luat și eu drumul către cabinetul Primarului. Am fost în audiență de peste 10 ori, cine le mai știe numărul, poate 16, ca să le spun ce mă apasă ... am ajuns să le știu replicile pe de rost dar ... nimic. De ce am apelat la Primărie? Păi dacă au dat până acum un teren care valorează câteva milioane bune de euro Bisericii Ortodoxe și apoi au mai dat multe alte milioane de euro pentru construirea edificiului am zis că o să ne dea și nouă  50 000 de euro, un fleac raportat la cele peste 20 de milioane date Bisericii Ortodoxe.
   Până acum Primăria nu ne-a dat nici un ajutor! Niciodată dl. Pandele nu a venit în audiență! Ba vicele, cam bețiv dumnealui, ba un inginer, ori vreo angajată cu poezia învățată!  Mă lupt de patru ani buni cu Primăria pentru un teren și încă nu se văd rezultatele! Nu renunț! Suntem puțini dar nu ne dăm bănuți că toate Bisericile au început  de la ... puțini și au început de la ZERO!

  Mă doare pentru lucrarea lui Dumnezeu!  Mă voi duce din nou săptămâna următoare să depun o nouă cerere pentru un ajutor că și văduva s-a dus la judecătorul nedrept de multe ori.
  Vă rog pe toți cei care ați citit aceste rânduri să vă rugați cu noi pentru ca Dumnezeu să ne dea izbăvire. Noi sâmbătă pe 6 decembrie o să facem din nou un lanț de rugăciune de 12 ore. ESTE LUCRAREA LUI DUMNEZEU dar este și lucrarea noastră, da și a voastră a celor care citiți aceste rânduri și sunteți copiii lui Dumnezeu căci împreună suntem BISERICA LUI HRISTOS și împreună trebuie să ne SACRIFICĂM pentru Împărăția lui Dumnezeu!

 P. S. Pozele sunt mai vechi, cred că din 2012. În exterior clădirea arată acum mai rău!

miercuri, 26 noiembrie 2014

Enciclopedii adulți - oferte speciale!
Găsiți 100 de enciclopedii la reduceri mari!       Cost unic de transport 6.9 lei.
 


Pachet - Dictionar universal ilustrat al limbii romane (12 volume)

Dictionar universal ilustrat al limbii române -12 volume - Reducere de 50%!

 De la 169 lei la 84,5 lei!


Cost unic de transport 6.9 lei.
 Respectăm funcţia sau omul?

vidu.ro
  Azi mi-am dat din nou seama că în România, se prea poate şi în alte părţi să fie la fel, mulţi respăctă funcţia unui om şi nu omul, pentru că este om!  Lucrul ăsta este grav. E ca şi cum ai vedea un cadavru îmbrăcat frumos şi un om în zdrenţe. Cei care văd valoare în funcţie îşi fac prieten ”cadavrul” pentru că are costum, cu toate că nu poate să le ofere nimic! Cei care văd valoare în om se apropie de cel în zdrenţe pentru că ştiu că haina nu contează ci omul în sine este important! 
  Ce este mai important omul sau cetatea? În 480 î.Hr. mai multe oraşe greceşti au fost evacuate, golite de oameni, din calea lui Xerxes! Nu zidurile erau importante ci oamenii! E adevărat că şi de ele ne folosim dar nu trebuie să punem accentul pe ele, să le punem deasupra oamenilor. Nu funcţia, nu materia, sunt importante ci omul! Omul este valoros pentru că este opera de artă a lui Dumnezeu! Nu mâncăm coaja oului şi nici ambalajul cutiei cu ciocolată! La fel să privim dincolo de haină, dincolo de funcție, deoarece mulți nu au avut ocazia, contextul nu le-a dat șansa, ca să obțină o funcție... că poate dacă ar fi obținut-o erau cu mult peste mulți care azi au doar funcții!
  Dacă auzi că la locul de muncă,  Biserică, acasă la tine, vine unul cu funcţie, un primar, deputat, medic eşti, pozezi, într-un fel! Dacă îți spune cineva că vine un măturător, un neica, plin de praf şi fără dinţi, eşti altul! De ce? Pentru că noi nu vedem valoarea acolo unde este, în om, noi vedem valoare în funcţie! Funcţia, ”obiectul” este pus azi deasupra omului! 

     Să vedem valoarea acolo unde a pus-o Dumnezeu!

”o Românie asasinată”

"De foarte multă vreme, în societatea noastră se discută despre marile scandaluri de corupție. Anchetele, care se succed cu repeziciune în ultimii ani, înfățișează un peisaj sumbru: o Românie înfricoșătoare, o țară parazitată de corupție. Trebuie să înțelegem, însă, că o Românie în care, politicieni și oameni de afaceri se unesc într-o alianță nocivă pentru a devasta bugetul public, este o Românie asasinată.
Nu trebuie să ne ferim de aceste imagini şi nici de acestă etichetă. Ele arată, de fapt, cum am ajuns ca societate, unde suntem și, mai ales, cât de urgentă este schimbarea. De fapt, aceasta este România anormală de care vrem să ne despărțim cât de curând și să construim împreună România noastră, România oamenilor normali.
Desigur, putem analiza cauzele, însă, nu e suficient pentru a înlătura efectele. Pentru aceasta este necesar un amplu proces de asanare morală a clasei politice şi de mult curaj şi intransigenţă din partea tuturor instituţiilor responsabile. Nu cred că e imposibil, e doar greu. Şi acesta este motivul pentru care cer cetăţenilor României, cer societăţii civile, profesioniştilor şi instituţiilor să se mobilizeze exemplar într-un efort de redefinire a respectului şi demnităţii şi de redevenire ca societate şi stat.
Corupția este, în acest moment, principalul dușman al competiției libere și al promovării care are la bază meritocrația, generând o amplă frustrare şi demobilizare a adevăraţilor profesionişti Corupția ne afectează traiul de zi cu zi, fiind maladia care stopează investițiile străine, dezvoltarea civică, inițiativa și inovația. Corupţia inhibă şi intimidează, generând centre de putere şi control paralele şi ilegale, incompatibile cu democraţia iar pe termen lung conduce la regres, segregare socială şi economică şi, cel mai grav, la o răsturnare endemică a valorilor .” ...

Integral aici:

Nu sunt multe așa cum par ...

sursa: www.lauraana.com
  Aparențele înșală! Nu întotdeauna, dar de foarte multe ori, ”poza” nu corespunde cu realitatea!

După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: „Ştiţi că după două zile va fi Paştile; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!”  Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa; şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare. Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.”

  Când era Isus în Betania, în casa lui Simon, leprosul, s-a apropiat de El o femeie cu un vas de  alabastru cu mir foarte scump; şi, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. Ucenicilor le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, şi au zis: „Ce rost are risipa aceasta?  Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi banii să se dea săracilor.” Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine.   
Matei 26:1-10.


1. Nu întotdeauna cuibul sfințeniei este unde ar trebui să fie (v. 3-4).
   De la preoți ai avea așteptări mari. De la preoții cei mai de seamă ai avea așteptări uriașe. Nu cred că s-ar gândi cineva că preoții cei mai de seamă pot să fie teroriști. Dar aparențele, uneori, sau deseori, înșală! 
   La Fapte 23: 13-14 citim: 
  Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulţi de patruzeci.  Ei s-au dus la preoţii cei mai de seamă şi la bătrâni şi le-au zis: „Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorî pe Pavel.
  Mai mulți iudei au pus la cale un plan ca să ucidă un om, un om nevinovat! Planul l-au spus preoților și ei, preoții, nu au spus: ”pui de năpârci, cum puteți să gândiți planuri demonice?” Nu! Preoții cei mai de seamă nu numai că au fost de acord dar s-au făcut și ei parte a planului! Mulți care par sfinți azi sunt plini de răutate!

2. Vindecarea trupească este mai puțin importantă decât cea a sufletului (v. 6-7)
   Simon era un om al cărui trup a fost vindecat! Și ce dacă? Avem de multe ori impresia că dacă cineva a fost videcat este un sfânt! NU! Se poate să fie și un sfânt dar se poate să nu fie! Cu toate că Dumnezeu a avut milă de Simon, el nu a învățat ce înseamnă mila! Hristos a izgonit lepra din trupul lui dar el nu a dat afară sentimentele de superioritate, de mândrie. Poate că ai avut parte de o vindecare în trup, sau poate că vrei să se te vindece Cel care poate să vindece, Dumnezeu! Să nu uiți că poți să ai parte de vindecarea bolilor tale și tu tot în IAD să ajungi dacă ești plin de mândrie, ură și superioritate, dacă nu cauți mai întâi vindecarea sufletului!

3. Cheltuirea pentru Domnul nu este risipă și e frumosul! (8-10).
  O sumă de bani pe care mulți nu o câștigă într-un an de zile cheltuită pentru Domnul înseamnă risipă? Să-ți rupi mașina doar pentru a ajunge acolo unde nu mai merge nimeni pentru a duce hrană sufletelor înfometate este pagubă? Risipă este să cheltuiești tot numai pentru tine și să nu vezi și nevoia orfanului și a văduvei! Irosire este atunci când stai și pierzi timpul pe o bancă într-o Casă de Rugăciune numărând becurile când ai putea să duci speranță și adevăr celor care nu mai au nicio nădejde! Ceea ce cheltuim pentru Dumnezeu nu este pierdut ci este VOALOARE!

      Nu sunt multe, și mulți, așa cum par!

marți, 25 noiembrie 2014

Cuvântul

ro.wikipedia
Ca-n basme-i a cuvântului putere:
El lumi aievea-ţi face din păreri,
Şi chip etern din umbra care piere,
Şi iarăşi azi din ziua cea de ieri.
El poate morţii din mormânt să-i cheme;
Sub vraja lui atotputernic eşti,
Străbaţi în orice loc şi-n orice vreme,
Şi mii de feluri de vieţi trăieşti.

Te-atinge doar, şi tu — o biată clipă
Ce tremură-ntre două veşnicii —
Priveşti de sus a lumilor risipă,
Şi toat-a lor zădărnicie-o ştii.
Aprinde-n inimi ură sau iubire,
De moarte, de viaţă-i dătător,
Şi neamuri poate-mpinge la pieire,
Cum poate-aduce mântuirea lor.

Voi, căror vi s-a dat solia sfântă
De preoţi ai acestei mari puteri,
Voi, în al căror suflet se frământă
Întunecate valuri de dureri,
Şi gânduri de-un întreg popor gândite,
Nu duceţi minunatul vostru dar
Ofrandă mâinilor nelegiuite,
Ci, ca pe sfânta masă din altar,
A-mpărtăşirii taină preacurată,
Aşa cuvântul să vi-l pregătiţi —
Ca mii de inimi la un fel să bată,
Şi miilor de veacuri să vorbiţi.


(de Alexandru Vlahuță)

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; ... - Proverbe 18:21. 

luni, 24 noiembrie 2014

Spiritualitate penticostală. O pasiune pentru Împărăție

”Steven Jack Land furnizeaza - in, probabil, cel mai semnificativ studiu de teologie penticostala de pana acum - o interpretare constructiva a traditiei penticostale, lansand totodata o invitatie la revizuirea acesteia. Considerand ca primii zece ani reprezinta inima spiritualitatii, iar nu copilaria, penticostalismului, Land identifica miezul teologic al acestei traditii ca fiind Evanghelia ce proclama ca „Isus este Mantuitorul, Sfintitorul, Botezatorul cu Duhul Sfant, Vindecatorul si Imparatul care vine curand“. Lucrarea lui Land recupereaza importanta cruciala a traditiilor wesleiene, holiness, precum si a radacinilor restaurationiste, de trezire, din secolul al XIX-lea.”

Pentru comenzi CLICK AICI!

Beneficiați de redurece 25%! Prețul redus al cărții este de 21.75 lei! 

La icoană

ro.wikipedia
Noaptea s-a lăsat pe vale, şi cătunu-i adormit.
În bordei sărac, la vatră, suflet trist şi chinuit,
Fără somn, tânăra mamă copilaşu-şi ţine-n poală,
Şi plângând îl netezeşte pe obrajii arşi de boală.
De cu sară mititelul încetase să mai ţipe:
Se ducea, văzând cu ochii, viaţa-i fărâmită-n clipe.
Peste ochii mari şi tulburi cad pleoapele-obosite,
Somnu-l biruie adoarme. Suflări repezi, ca gonite
De al morţii frig, din urmă, trec mai slabe, mai curmate…
Ea tresare; cum le-ascultă, şir de fulgeri îi străbate
Întunericul din suflet. Pe păreţi, în bezna rece,
Fâlfâind ca o aripă, para focului se trece.


Iat-o scoborând la vale, galbenă şi istovită,
Cu odorul strâns la sânu-i; cu privirea aţintită
Spre biserica cu sfânta, ea-şi sileşte-ncetu-i pas.
De trei nopţi şi două zile bate drum făr de popas;
Ş-ar fi ocolit pământul făr-a se simţi trudită:
Ea credea profund, orbeşte… Mare şi nenchipuită
E credinţa ce-ntr-un suflet înnoptat şi trist încape!
Nu se poate făcătoarea de minuni să nu mi-l scape,
Îşi zicea mereu în gându-i, inimă de piatră fie,
Şi-ncă s-ar zdrobi de milă. Toată jalea mea pustie
Mi-oi preface-o-n rugăciune la picioarele preasfintei;
Ş-în cucernică-nchinare, şi plângând sta-voi nainte-i,
Pân ce l-oi vedea din somnu-i ochii mari blând deschizându-şi,
Zâmbitor cătând spre mine, şi mânuţele tinzându-şi…
Cum să nu-nţeleagă sfânta glasul sfintei mele plângeri?
Eu atâta am pe lume, pe când ceru-i plin de îngeri!

Blândă, cu Isus în braţe, din argint, Fecioara cată
Cu iubire spre spăsita mamă, jos îngenuncheată:
Parc-ascultă şi-nţelege…


O, îndură-te, priveşte-l,
Şi din ochii tăi c-o rază de viaţă încălzeşte-l!
Căci tu ştii ce farmec dulce-i să-ţi lipeşti pruncul de piept,
Aţintit să-ţi steie-asupră-i, şi prin somn, ochiul deştept,
Şi cum inima-ţi tresare, c-un scâncit când el te cheamă
Să-l acoperi cu iubirea şi cu paza ta de mamă.
Vezi-l, tânjitor, cum doarme-n frumuseţea-i îngerească…
Cum putere-ar fără dânsul mama lui să mai trăiască?
Te îndură din văpaia vieţii tale dă-i viaţă,
Să-mi cuprindă iar grumazul cu micuţele lui braţe.
Ca şi mine strângi la pieptu-ţi lumea-ntreagă-n fiul tău…
O, de-ai şti cu ce-ntuneric copere sufletul meu
Ochiu-i stins şi ce pustie mi-ar fi viaţa fără dânsul,
N-ai putea să stai, o clipă, rece, ascultându-mi plânsul!…


Dar deodată-şi rupse vorba limba-i amuţise-n gură,
Spre copil şi-ntoarce iute lacoma-i căutătură…
Era mort. Înmărmurită, stătu drept, cu pruncu-n braţe,
Cu ochi groaznic de mânie ea privi icoana-n faţă…
Cum? Tu n-ai simţit, preasfânto, milă de cumplita-mi jale?
Eu, sărmana, plâng, cerşindu-ţi raza îndurării tale,
Şi tu, rece şi cu pumnii încleştaţi, mi-l dai vederii?…

Astfel înţelege cerul lacrima, limba durerii?
S-a sfârşit orice nădejde!… Şi privirea ta de lemn
Aţintită stete-asupra-mi, fără ca să-mi dea un semn
C-a mea rugă-i ascultată şi durerea mea-i crezută!…

Ia-ţi şi lutul… Ca şi dânsul împietrită eşti şi mută!…
Şi c-un hohot lung cadavrul îl aruncă-n faţa sfintei,
Care, huruind greoaie, la pământ căzu-nainte-i.
Şi durerea i se sparse-n neagră deznădăjduire,
De mânie-i scapăr’ ochii ea strigă în aiurire:
O, desigur, n-ai fost mamă, şi de porţi un prunc la sân,
E-o minciună!… Ce smintită-s unei scânduri să mă-nchin!
Şi izbind icoana-n faţă cu piciorul, e-o minciună!
Mai răcni-ntr-un râs sălbatic, şi porni… Era nebună.


(de Alexandru Vlahuță)

P. S. Sublinierile îmi aparțin

P. S. 2. În această poezie îl putem vedea pe ”creștinul” de azi care dacă nu se roagă Cui trebuie și cum trebuie se roagă ...degeaba!

Stafidele - mai mult decât un medicament!

foodart.ro
Stafidele au efecte pozitive nu doar în problemele de natură gastrointestinală sau în constipaţie. Să descoperim 10 motive pentru care este bine să introducem stafidele cât mai des în regimul alimentar:
1. Bune pentru digestie
Stafidele consumate zilnic sunt un adevărat “pansament” pentru stomac, deoarece acestea conţin o cantitate mare de fibre şi ajută la reglarea tranzitului intestinal. Prin urmare, stafidele au uşor efect laxativ şi previn constipaţia, dar ajută şi la eliminarea mai rapidă a toxinelor din corp.
2. Reduc aciditatea
Stafidele sunt resurse importante de potasiu şi magneziu, elemente care ajută la reducerea acidităţii gastrice şi a eliminării toxinelor din orgasnism, prevenindu-se astfel riscul de boli precum artrita, guta, pietrele la rinichi sau bolile cardiace.
3. Ameliorează simptomele anemiei 
Conţinutul bogat de fier şi complexul de vitamina B pe care îl conţin stafidele ajută la ameliorarea anemiei, iar cuprul stimulează producerea de celule roşii din sânge, celule cu rol extrem de important, şi anume cel de a transporta oxigenul către ţesuturi. 


  P. S.  La un preț bun puteți cumpăra stafide de la Kaufland. 500  gr. sunt în jur de 6 lei!

Amăgire ...

”Unii spun că e o mare onoare și o realizare de marcă să scrii o carte acceptabilă atât pentru lume cât și pentru Biserică. Ceva nu se leagă aici. Nu pot găsi nicăieri în Scriptură, sau măcar în istoria Bisericii în care s-ar sugera ideea de compatibilitate între lume și Biserică.  Gusturile Bisericii ar trebui să fie infinit mai înalte și mai mărețe decât ale lumii. Ceea ce satisfce Biserica n-ar trebui să satisfacă deloc lumea. ... Multe Biserici Evanghelice sunt mai aproape de lume decât de standardele Noului Testament, în aproape orice privință.”

      A. W. Tozer, Pericolele unei credințe superficiale,  Kerigma, Oradea, 2013.  p. 25.

Covrigul și cerșetorul, slujitorul și adunarea!

printreranduri.eu
  Sunt situații când nu facem binele cu toată inima. Uneori ”ajutăm” numai din cauza stăruinței supărătoare a celui care ne cere ajutorul. Spre exemplu, unui cerșetor poate că nu-i dai tot timpul cu toată inima un ajutor, un banal covrig. Dar cu toate că dorința ta nu este de-a face bine ci de-a scăpa de cel care prin insistențele  lui te cam incomodează el nu recepționează și lipsa ta de dragoste, răceala ta, când primește milă, ci înfometatul se bucură de ceea ce a primit, de un covrig care face 1 leu, ca de o masă bogată.
  O cântare la Casa de Rugăciune este de multe ori ca și un covrig dat din silă. Chiar dacă tu cel care slujești, la cor, sau singur, nu o faci cu toată inima ci doar că trebuie, cel care aude se bucură de slujirea ta ca și un însetat de o cană plină cu apă rece! Pentru tine poate că a devenit o banalitate să cânți, să reciți, să dai un îndemn. Poate, poate că ești ca unul care de bine ce îi este stă cu frigiderul plin și nu știe ce să mai mănânce, nu mai are poftă de nimic și nu realizează că există mulți înfometați care  mușcă cu poftă cu gura lor fără dinți și dintr-o bucată de pâine tare ca fonta!
  Măcar că nu mai slujești din toată inima ca răspuns la dragostea lui Dumnzeu pentru tine, măcar ieși și slujește datorită înfometatului din Casa lui Dumnezeu care se bucură chiar și de slujirea ta ”chinuită”! Poate că te-a cuprins plictiseala să-L slujești pe Cel care zilnic îți dă sănătate, se îngrijește să nu-ți pierzi mințile, veghează să ai un loc de muncă și te umple cu binecuvântări! Poate că ți s-a urât să te mai dedici Celui care a murit ca tu să nu ajungi în IAD ci ca să fii cu El o veșnicie și să-I adori frumusetea și strălucirea! Dacă nu slujești pentru dragostea lui Dumnezeu, pentru a slăvi NUMELE LUI, măcar cântă, recită, pregătește un mesaj, pentru  înfometații care se bucură de orice ”fărâmitură”,  de orice ”rest”, ca și cum ar avea parte de o masă plină cu de toate!
  
    Slujește! Slujește că într-o zi o să regreți profund că nu ai slujit!

sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Iosif Țon: Catedrala Mântuirii Neamului. Cum încurajează Biserica Ortodoxă corupţia în poporul român

rezistenta.net
  La Bucureşti se construieşte o catedrală imensă, pe care Biserica Ortodoxă o numeşte „Catedrala Mântuirii Neamului“. Prin însuşi titlul acesta, Biserica Ortodoxă promite poporului român „mântuirea“. Ceea ce promite Biserica Ortodoxă este că în această catedrală ierarhii ortodocşi vor face slujbe, liturghii, acţiuni pline de „taine“, prin care vor „mântui“ poporul român.
Nimeni nu pare să aibă curiozitatea să întrebe: Ce promisiune este aceasta? Ce substanţă are ea? Cât adevăr conţine ea? Se solicită poporului român să doneze pentru această construcţie.

...

De aici vine şi ideea să se construiască o catedrală centrală în care ierarhii Bisericii Ortodoxe, prin slujbe grandioase, să transmită mântuirea către tot neamul românesc.
Să fim atenţi şi să înţelegem care este ideea de bază: indiferent cum trăieşte poporul, indiferent în câte păcate se complace, atâta vreme cât ierarhii Bisericii Ortodoxe cântă liturghiile, ei procură românilor iertarea de păcate şi-i dau neamului românesc mântuirea.
Un om politic, cunoscut pentru viaţa lui păcătoasă, a spus recent: „Dacă mă spovedesc şi mă cuminec, totul este în regulă“.
 

RCA ieftin și livrare gratuită în 24 de ore!

Aici puteți să  comandați asigurarea obligatorie pentru orice autoturism. Livrarea este gratuită și polița ajnge la cel care o comandă în 24 de ore, de luni până sâmbătă! Comenzile care se fac sâmbăta ajung marți pentru că sunt trimise luni! 

Una dintre cele mai frumoase grădini botanice din Europa se află România. Tu știai de ea?

”Grădina Botanică a Institutului de cercetări Biologice este amplasată în Jibou, județul Sălaj, fiind înființată în anul 1968 din inițiativa profesorului Vasile Fati. Ea ocupă spațiul parcului de agrement al castelului medieval care a fost reședinta familiei Wesselényi. Suprafața grădinii botanice este de 24 ha”, adică cu 33% mai mare ca și Parcul Cișmigiu din București care are undeva la 16 ha. (sursă)
 vineri, 21 noiembrie 2014

În pocăință nu este Black Friday!

reducerideblackfriday.ro
  Azi vedem ”pocăiți” care cred că pe calea lui Dumnezeu se poate merge cu jumătate de măsură, vedem pocăiți care cred că reducerile din piață se aplică și valorilor eterne ale lui Dumnezeu. Există multă minciună, rușine de pocăință, senzualitate, îngâmfare, mândrie, lăcomie, pasivitate, ignoranță, ură ... . Unii ”pocăiți” se comportă ca niște staruri -  vin la Casa lui Dumnezeu plini de mizerii în interior dar și în exterior, asta nu este grav, că până la urmă Casa lui Dumnezeu este locul unde omul vine să se pocăiacă, problema este că ”murdarii” spun că asta este pocăința, ”nu mai suntem în comunism frate”, ”avem libertate în Hristos”! Ce este grav este că au aplicat reducerile din vinerea neagră și valorilor lui Dumnezeu! Da! Dar în momentul în care îți reduci ”crucea”, în momentul în care crezi că e prea îngustă calea și mai adaugi ”10 cm”, puțină vopstea, ojă, zgârcenie, ură, neiertare ... tu nu mai ești pocăit! Tu ești unul dintre cei mulți care au avut parte de chemare dar nu știu dacă o să faci parte dintre cei puțini! 

Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos. - 1 Corinteni 11:1

  Ne dăm noi seama ce chemare avem? Realizăm că avem ONOAREA să umblăm pe urmele apostolului Pavel, al apostolilor lui Hristos și chiar pe urmele lui Hristos Însuși?  Hristos Domnul și apostolii nu ne-au lăsat o pocăință diluabilă! De mulți contaminează pocăința? 

  El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. - Isaia 53:2

  Hristos Domnul a venti să se salveze de lume și de strălucirea lumii! Hristos Domnul a venit să ne arate standardele Sale divine, voia Lui, care nu este negociabilă! Dacă nu iubești smerenia, lipsa de strălucire, dacă dorești lumina reflectoarelor ... tu ai redus pocăința, ai părăsit CALEA LUI DUMNEZEU! 

  Azi, încă azi, este har, putem să ne pocăim. Încă putem să renunțăm la standardele noastre ciuntite, mutilate, schilodite, încă putem să ne pocăim pentru că am crezut că pocăința este compatibilă cu Black Friday, cu ”reducerile”!

     


 

Mai bun și mult mai ieftin ca și carnea - NĂUTUL!

goodfood.ro
  Năutul este o sursă excelentă de fibre, vitaminele B6 şi B9, acid folic, mangan, proteine şi minerale precum fier, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, cupru şi zinc. Extrem de gustos şi cu un conţinut bogat de proteine, năutul poate înlocui cu succes carnea.

 Studiile efectuate în Statele Unite arată că o dietă bogată în năut poate preveni bolile de inimă. Prin conţinutul bogat de fibre, consumul de năut scade nivelul colesterolului „rău” din sânge, care duce la apariţia bolilor cardiovasculare.
 Cura cu năut este ideală pentru persoanele care suferă de diabet, deoarece previne creşterea rapidă a nivelului de zahăr în sânge imediat după masă.
 Boabele de năut se pot consuma fie ca atare, fie în salate. În cazul în care nu sunt deja preparate, boabele de năut trebuie lăsate în apă, să se înmoaie, timp de aproximativ 12 ore. Apoi se scurg şi se usucă bine înainte de a le pregăti, la foc mic.
  Cele mai cunoscute preparate culinare pe bază de năut sunt cele arabe: humus sau falafel (piure de năut prăjit). În diferite colţuri ale lumii, făina de năut se foloseşte pentru produse de panificaţie: în Italia, se obţin din ea aşa-numitele panelli, la Marsilia – panisse, în India – Besan Puda, în timp ce în Iran şi Afganistan făina de năut este folosită la prepararea biscuiţilor.
  Previne cancerul de colon
 
Năutul este ideal pentru îmbunătăţirea digestiei, ajută intestinele să-şi mărească volumul, prevenind în acest fel constipaţia şi apariţia altor afecţiuni mai grave, precum cancerul de colon.
Fierul din compoziţia năutului oferă organismului energia de care are nevoie, iar magneziul ajută la producerea unor enzime cu efect antioxidant, care încetineşte procesul de îmbătrânire. 
   Combate anemia
  Vitaminele din gama B, fierul şi acidul folic care se regăsesc în componenţa năutului sunt deosebit de bune pentru tratarea formelor uşoare şi moderate de anemie, dar şi pentru prevenirea acesteia.
  Distruge paraziţii intestinali
 
Decoctul de năut, preparat din trei linguriţe cu năut boabe, care se fierb timp de zece minute în 300 de ml de apă, este un remediu-minune pentru combaterea paraziţilor intestinali de orice natură. Tratamentul cu două căni cu decoct pe zi trebuie urmat timp de o săptămână.
  Îmbunătăţeşte somnul
 
Vitamina B6, ce se găseşte din plin în compoziţia năutului, este importantă pentru producţia de serotonină, necesară pentru un somn odihnitor. Îl puteţi consuma fiert, alături de alte legume, înainte de culcare. Pentru un somn bun puteţi mânca şi humus, care este pregătit din năut fiert.
  Scade pofta de mâncare
 
Fiind un aliment cu un procent mic de grăsimi şi un conţinut bogat de fibre, năutul este recomandat persoanelor care doresc să-şi ţină sub control greutatea, dar şi celor care doresc să slăbească.
100 de grame de năut fiert are foarte puţine calorii, 163, mai puţine decât 100 de grame de piept de pui gătit fără piele. Năutul este foarte săţios şi scade pofta de mâncare, iar o ceaşcă de năut asigură 50% din necesarul zilnic de fibre. Este ideal şi pentru vegetarieni, deoarece înlocuieşte cu succes carnea.


P. S. Năutul este mai ieftin ca și carnea. Chiftelele de năut sunt o minute culinară. În București la Obor kg de nătut este cel mai ieftin - 8 lei kg. Un kg de năut ajunge pentru circa 70-80 de chiftele. Îmi place și carnea ... dar caut să o mănânc cât mai rar.

Te taie pe mațe cuvintele aspre?

caroldurand.blogspot.com
   Poate că mulți îi numiți pe cei care sunt categorici, pe cei care au un vocabular în care sunt și cuvinte aspre, înguști, conservatori, înapoiați etc. Este tot mai rar să întâlnești pe unul care să-ți spună adevărul în față! Azi parcă toți ne ”codim”, ne-a cuprins ”mama rușinii”. Unde sunt pocăiții fără costumul de diplomat în dulapul lor? Am impresia că am ajuns niște ”pocăiți”, mă scuzați, creștini de cristal! Toți trebuie să umble cu noi ca și cum noi am fi însăși Elisabeta a II-a. Oare am ajuns la nivelul spiritual la care nu mai este păcat în adunări, societate, Biserică, păcat care trebuie condamnat?

  Hristos Domnul a tunat și a fulgerat împotriva păcatului și a păcătoșilor care nu doreau să se pocăiască. Citiți cuvintele acestea din Matei capitolul 23:

- ”Vai de voi,   făţarnici, voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor, vai de voi,  făţarnici, voi mâncaţi casele văduvelor, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi, vai de voi,  făţarnici,  faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă, vai de voi, povăţuitori orbi, nebuni şi orbi, nebuni şi orbi, vai de voi,   făţarnici,    povăţuitori orbi,  strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila, vai de voi, fariseu orb, vai de voi,  voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege, șerpi, pui de năpârci!”

  Oameni buni, sunt rari slujitorii lui Dumnezeu azi. Slujitorii autentici. Oamenii care condamnă păcatul. Oamenii care simt gravitatea păcatului și pe care-i doare că păcatul intră în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să fim sfinți. Să fim ca El.  Sfântul NU MINTE! În iad vor ajunge și mincinoșii... cei care te văd că nu mergi bine și te lasă în păcatul tău, cei care îți spun ”pace, pace” fără să-ți spună și că ai lucruri de corectat, că ai păcătuit și că trebuie să te pocăiești, ei ajung în iad dacă nu se pocăiesc ... mincinoși sunt și cei care știu că trebuie să cheme poporul la pocăință, la lepădarea de lume, de duhul lumii, de gunoaiele lumii, și NU fac această chemară, predică NUMAI DRAGOSTEA, halal dragoste este dragostea care nu spune adevărul! 

  Este vremea să fim tot mai categorici pentru că păcatul lovește. Păcatul nu cruță. Diavolul nu o lasă mai moale ... dimpotrivă, el știe că mai are puțină vreme și acum caută să ne amorțească, să ne distrugă anticorpii, să otrăvească străjerii, să închidă gurile apostolilor! 

  Azi, cât încă se mai zice azi, să predicăm POCĂINȚA! Ruperea de lume și alipirea de Dumnezeu!